Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Програма „ЕИФ EGF без кап на гаранцията“ - приключила програма*

Възможност за финансиране и кредитиране на микро, малки и средни компании, както и предприятия със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps).

Запитване

Програма „ЕИФ EGF без кап на гаранцията“ - приключила програма*

Характеристики

Цел на гаранцията

 

Гаранционната схема цели ускоряване на икономическото възстановяване от пандемията от Covid-19 и както и възможност на компаниите за по-лесен достъп до финансиране чрез предоставяне на облекчени условия в частта обезпечение, както и ценови предимства в зависимост от рисковия профил на съответния кредитоискател.

 

Размер на гаранцията

Гаранцията е 70% от размера на кредита

 

Валута

Лева или евро

Какви са условията?

Револвиращи кредити и овърдрафти

Икона

Стандартни оборотни кредити, Инвестиционни кредити.

Максимален размер на кредита

Икона

за кредитополучател и свързаните с него лица – 7 500 000 евро.

Период за кандидатстване

Икона

за финансиране при условията на гаранционната схема от Европейския инвестиционен фонд - до 20.12.2022 г. по т.3.1 и/или т.3.2 от Временна рамка за мерки за държавна помощ на Европейската комисия и до 20.12.2022 г. по De minimis.

Гратисни периоди

Икона

се допускат съгласно вътрешните правила за кредитиране на УниКредит Булбанк АД.

Процент на покритие

Икона

на гаранцията – 70%.

Минимален срок на кредита

Икона

3 месеца.

Максимален срок на кредита

Икона

 до 120 месеца, но съобразено с максималния срок на всеки кредитен продукт, както следва:

 • Револвиращи кредити и овърдрафти – до 36 месеца
 • Стандартни оборотни кредити – до 120 месеца
 • Инвестиционни кредити – до 120 месеца
 • За кредити, отпуснати по т. 3.2. от Временната рамка на Европейската комисия максималният срок е 72 м.

Кредитоискателите

не следва да са били предприятия в затруднено положение към 31.12.2019 г.

Предимства

 • Улеснен достъп до финансиране
 • Изгодни условия и намалени лихвени проценти
 • Благоприятни изисквания за обезпечавания 
 • Гъвкавост

За кого е предназначен продуктът?

Микро, малки и средни предприятия  (със средно-списъчен брой на персонала до 249 души и нетни приходи от продажби до BGN 97.5 млн. лева и/или стойност на активите до BGN 84 млн. лева) и предприятия със средна пазарна капитализация - Small Mid-Caps (до 499 служители и нетни приходи от продажби 196 млн. лева и/или стойност на активите до BGN 168 млн. лева).

Клиентите на УниКредит Булбанк АД могат да се възползват от подкрепата от гаранцията на Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Паневропейския гаранционен фонд (EGF), изпълняван от Европейския инвестиционен фонд с финансовата подкрепа на държавите-членки, които допринасят за ЕФПГ.

Често задавани въпроси

Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк или подайте запитване чрез формата за контакт.

 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително за опазване на околната среда.
 • Дейности, свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на УниКредит Булбанк.
 • Други забранени от закона дейности.
 • Не се допуска финансиране на проекти по оперативни програми (избягване на двойно финансиране), но частта не покрита от грант по проекта, може да се финансира с кредит по EGF инструмента.
 • Не се допуска включване на лимити за банкови гаранции, акредитиви или факторинг  сделки

Допустимо е рефинансиране (пълно и/или частично) при спазване условията за допустимост по Програмата.

Кандидатстване

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Свързани продукти