Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Гaранционна схема COSME

Предоставя възможност за финансиране и кредитиране на стартиращи и малки и средни компании.

Гaранционна схема COSME

Предимства

 • Улеснен достъп до финансиране
 • Намалени изисквания за обезпечение
 • Гъвкавост
 • Без гаранционна такса
 • Бърза процедура за одобрение

Характеристики

Как действа гаранционния инструмент COSME?

 

Когато вашата компания вземе финансиране от УниКредит Булбанк чрез гаранция от COSME, вие получавате облекчени изисквания за обезпечение, тъй като Европейския Инвестиционен Фонд гарантира 50% от кредита. Допуска се и оборотно финансиране до 293 000 лв./150 000 EUR, при което Фондът гарантира 80%, за кредити, сключени до 31.12.2021 г.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

За кого е предназначен?

Гаранционна схема COSME е подходяща за всички стартиращи (Start-ups), малки и средни предприятия, с персонал до 249 души, работещи в широк спектър от икономически сектори.

 

Как гаранционния инструмент COSME ще помогне на вашите клиенти?

Прилагането на гаранционния инструмент по COSME отговаря на основни предизвикателства, пред които са изправени компаниите в България, а именно невъзможността да наберат достатъчно капитал за своя бизнес, както и трудностите при покриването на изискванията за обезпечение. Кредитите по програма COSME се предоставят без такса за гаранцията, което не оскъпява финансирането за кредитополучателите.


European Investment Fund
SME Initiative
European Investment Fund

Настоящото финансиране е осъществено благодарение на Гаранцията, която е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

 

Какви са условията на COSME?

 • Видове кредити: Инвестиционен, револвиращ кредит и конвертируеми заеми за стартиращи компании.
 • 50% гаранция, допълваща обезпечението по инвестиционни и револвиращи кредити. 80% гаранция само за револвиращи кредити в размер до 150 000 EUR/293 000 лв.
 1. Минимален размер на револвиращи кредити: 26 000 евро;
 2. Максимален размер на кредитите: до 150 000 евро;
 3. За включването на кредити над 150 000 евро, за МСП компании, които не отговарят на условията по схема InnovFin, са приложими следните условия:

             - Максимален размер за  кредити със срок до 5 години: до 3 000 000 евро (за кредитополучатели, с дейност Товарен автомобилен транспорт, максималният размер на кредит е 1 500 000 евро);

            - Максимален размер за кредит със срок до 10 години: до 1 500 000 евро (за кредитополучатели, с дейност Товарен автомобилен транспорт, максималният размер на кредит е 750 000 евро).

 • Минимален срок на кредита: 12 месеца
 • Максимален срок на кредита: 120 месеца

Необходими документи

Често задавани въпроси

Инвестиционни и револвиращи кредити, а за компании в стартов етап на развитие по схемата се предлагат и конвертируеми заеми.

Необходимо е да се свържете с вашия личен банкер за повече информация и индивидуална оферта.  Също така, може да ни адресирате през меню „Свържете се с нас“, с детайли за желаното финансиране по програма COSME във форма за заявка за конкретния продукт.

УниКредит има специализиран отдел, занимаващ се с безплатни консултации на компании във връзка с Европейски Фондове, включително и с въпроси за схема COSME.

 • Дообезпечаване на кредит срещу субсидии за земеделски производители.
 • Спекулативни инвестиционни дейности и спекулативни сделки с недвижими имоти.
 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително и според Закона за опазване на околната среда.
 • Други забранени от закона дейности;
 • Дейности свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на Банката.

Новоотпуснатият кредит не може да се използва за рефинансиране на стари кредити.

Не, фирми, чиито крайни контролиращи собственици са регистрирани в офшорна зона, не са допустими по гаранционната схема.

Свързани продукти