Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховка Динамик Инвест

Инвестирате според вашите лични потребности и възможности.

 

 • Определяте сумата, която можете да заделяте от месечния си доход, например 10%

 • Свързвате се с наш консултант, за да договорите параметрите на инвестиционната застраховка

 • Осигурявате си застрахователна защита и финансова обезпеченост за вас и вашите любими хора

 

Запитване

Застраховка Динамик Инвест

Какво е застраховка Живот „Динамик Инвест“ свързана с Инвестиционен фонд?

Застрахователен продукт, който съчетава сигурността на животозастраховка към  „Алианц“ с инвестиционните възможности на фондове Allianz Global Investors или Amundi Asset Management. Инвестиционната застраховка предоставя пълна прозрачност по отношение на платените от клиента премии – една част се инвестират в предварително избрана от клиента инвестиционна програма, а другата осигурява застрахователна защита. Застраховка Живот „Динамик Инвест“ е комбинация от лична инвестиция на международните финансови пазари и защита от непредвидени събития.

 

Пример

 

Tariff-90-icon-monthly-13-10-2020.png

Месечна вноска

60 евро/щатски долара за 15 г. срок на полицата

Tariff-90-icon-amount-13-10-2020.png

Застрахователна сума

1 000 евро/щатски долара

Tariff-90-icon-account-13-10-2020.png

Сума на личната сметка

14 346.87 евро/щатски долара при 4,68% средна годишна доходност

При фатален край в следствие на злополука се изплаща застрахователната сума плюс стойността на личната сметка.


* Към всяка една застрахователна програма, клиентът може да избере само една инвестиционна стратегия.

* Заложената средна-годишна доходност в примера е на база постигнатата доходност на балансирана стратегия с фонд Amundi Funds Global Multi-Asset (euro) за период 2012-2020 г.

* Предишните резултати от дейността на Фондовете нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност .Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се повишат, но и да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск инвеститорите да не възвърнат пълния размер на вложените средства.

Характеристики

Срок

Икона

От 10 до 40 години

Валута

Икона

Евро или щатски долари

Застрахователна сума

Икона

1000 евро или щатски долара

Стойност на вноската

Икона

От 30 евро за месечни премии; от 360 евро за годишни; от 1000 евро за годишни премии

Вид на вноската

Икона

Месечна, годишна или еднократна

Сигурност и защита за вас и вашето семейство

 

 • Изплаща се цялата застрахователна сума 1 000 евро/щатски долари и стойността на личната сметка
 • Временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука
 • Болничен престой от злополука
 • Разходи за лекарства и консумативи при злополука

Инвестиция на международните финансови пазари във фондове на:

 • Част от Allianz SE – една от водещите компании в предлагането на финансови услуги в световен мащаб с над 125 годишна история
 • Дружеството управлява над 560 милиарда долара активи
 • Офиси в над 25 държави в САЩ, Европа и Азия
 • Екип от 780 професионалисти

Предлагани фондове на Алианц:

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 – IT – EUR (Консервативна стратегия в евро)

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 – IT – EUR (Балансирана стратегия в евро)

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 – IT – EUR (Агресивна стратегия в евро)

 • Дългогодишен опит в предлагането и управлението на взаимни фондове
 • Дружеството управлява над 1,527 трилиона евро активи
 • На първо място в Европа и в топ 10 в света
 • Офиси в над 37 държави и над 100 милиона клиенти в цял свят
 • Екип от  4500 професионалисти

Предлагани фондове на Амунди:

Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative – EUR (AMUNDI Евро Консерватив)

Amundi Funds Global Multi-Asset - EUR (AMUNDI Евро Баланс)

Amundi Funds Pioneer Global Equity - EUR (AMUNDI Евро Динамик)

Amundi Funds Pioneer Income Opportunities – USD (AMUNDI Долар Баланс)

Amundi Funds Pioneer U.S. Equity Fundamental Growth – USD (AMUNDI Долар Динамик)


* УниКредит Булбанк” АД извършва застрахователно посредничество на основание сключен със ЗАД “Алианц България Живот” договор за застрахователно агентство. “УниКредит Булбанк” АД не предоставя съвет по смисъла на  §1, т.55 от Допълнителните разпоредби на КЗ относно разпространявания застрахователен продукт и действа от името и за сметка на Застрахователя.