Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Линия за финансиране, предоставена от ЕИБ - приключила програма*

Средносрочно и дългосрочно финансиране на проекти с инвестиционна цел и кредити за оборотни средства с преференциални лихвени условия, осъществявани посредством линия за финансиране, предоставена от Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) според правилата за кредитиране на УниКредит Булбанк.

Линия за финансиране, предоставена от ЕИБ - приключила програма*

Предимства

 • Преференциални лихвени нива
 • Улеснен достъп до финансиране
 • Допустимо е комбинирано финансиране от ЕИБ и други схеми на ЕС
 • Обезпечаване финансирането на инвестиционните потребности на клиента

Характеристики

Максимален размер на финансиране

Икона

12.5 млн. евро

Срок за изплащане на кредита

Икона

Oт 2 до 12 години

Диаграма икона Общи условия за предоставяне на кредити

За какво може да се използва?

 • Закупуване, модернизиране или разширение на материални активи
 • Финансиране разходи за нематериални активи
 • Покриване на средносрочни и дългосрочни нужди от оборотни средства
 • Смяна на собствеността или преструктуриране на предприятия, които ще позволят продължаване на икономическата дейност в предприятието

За кого е предназначена?

 • Автономни предприятия, действащи в областта на селското стопанство, промишлеността и услугите или друг приоритетен за линията сектор
 • Микро-, малки, средни и междинни предприятия с персонал до 3000 души
 • Предприятия, които не са част от финансов холдинг

Основни изисквания

Кредитополучателят следва да декларира, че не извършва дейности, свързани с хазарт, тютюневи изделия, недвижими имоти, строителство, (които не са в съответствие с градоустройствените планове и с други административни разпоредби), производство, доставки или търговия с оръжия, или други продукти от индустрии, изключени за финансиране от ЕИБ.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна