Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Проектно и структурно финансиране

Финансиране на самостоятелен бизнес цикъл на проектно дружество.

Финансиране на проекти за придобиване или изграждането на по-комплексни съоръжения, като например електроцентрали, заводи, инфраструктура, прилежаща към петролната и газова промишленост, транспортна инфраструктура и др.

Проектът обикновено се разработва от отделно търговско дружество (Special Purpose Vehicle, SPV), с или без ограничени средства на спонсора.

Решението за отпускане на такъв кредит се базира на бъдещите парични потоци на проектното дружество.

Проектно и структурно финансиране

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

В случай че сте сключили договор или сте водили преговори през последните 30 дни с банката, попълнете анкетата във Вашия фирмен профил в Булбанк Онлайн и може да спечелите освежаваща награда!

Научете повечеза Промо

Предимства

  • Гъвкавост Кредитът се структурира в зависимост от специфичните особености на проекта.

За кого е предназначен?

  • Местни и чуждестранни търговски дружества,
  • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от финансиране на голям инвестиционен проект.

Обезпечение

 

Изисква се пазарна оценка и застраховка на обезпечението.


Пазарна оценка: Списък на допустими външни оценители на обезпечение по кредитна сделка.

Застраховка на обезпечението: За изготвяне на индивидуално застрахователно предложение за Вашите бизнес нужди, можете да се обърнете към УниКредит Застрахователен брокер.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти