Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховки за възобновяеми енергийни източници

  • Покрития за целия живот на проекта

  • Защита за вашата инвестиция

  • Решения за специфичните нужди на бизнеса ви

 

Заявете

Застраховки за възобновяеми енергийни източници

Какво получавате?

icon-sustainability-blue.png Загрижеността за изменението на климата и подкрепата за екологичните, социалните и управленските съображения (ESG) нарастват и преходът към зелена енергия от повечето пазарни сегменти се ускорява. Индустрията на възобновяемите източници и инвестирането в нови технологии продължава да расте с бързи темпове, което е причина енергийните компании да се изправят пред значителни предизвикателства и широко обхватни рискове.

icon-desicion-blue.png Независимо дали става дума за фотоволтаични централи, ветрогенераторни паркове, електроцентрали на биомаса или водно електрически централи те се нуждаят от защита срещу различни видове рискове. Природните бедствия, предизвикани от изменението на климата, застрашават инфраструктурата и носят значително въздействие върху вашия бизнес. Ние можем да разработим план за намаляване на възможните рискове пред вашата компания.

icon-people-blue.png Чрез достъпа ни до водещите застрахователи в България и Европа, предлагаме застрахователни решения за целия живот на даден проект в енергийния сектор - от строителството до експлоатацията и управлението, с които инвестицията ви ще бъде напълно защитена. Водещо значение има идентификацията, правилната оценка и контролирането на рисковете, за да може бизнесът ви да бъде успешен в дългосрочен план при всяка една ситуация.

Видове застраховки

Научете повече във видеото Отказалите се от миналото с поглед към бъдещето!

Ще структурираме подходящата комбинация от застраховки за защита при изграждането и експлоатацията на активи за производство на възобновяема енергия. Нашите решения предлагат покритие на рискове срещу пожар, природни бедствия, наводнения, ВиК аварии, земетресение, загуба на доход, отговорности, късо съединение и/или токов удар, авария на машини, кражба и грабеж, както и автоматично покриване на малки щети, което дава възможност тяхното отстраняване (ремонтиране) да става в рамките на деня, без допълнителни подробности по предявяване на претенции пред застрахователите.

Ще ви предложим специфични застрахователни покрития за покриване на отговорността за вредите, причинени на трети лица при експлоатацията на застрахованите обекти за производство на възобновяема енергия. Ще ви съдействаме и при намиране на застрахователни решения за отговорността ви като работодател за вредите, претърпени от ваш работник и/или служител в резултат на трудова злополука по време на работа.

Предлагаме високоефективни и индивидуални застрахователни решения за загуба на доход в следствие на настъпило застрахователно събитие довело до прекъсване на дейността в застрахованите обекти за производство на възобновяема енергия. УниКредит Застрахователен Брокер може да конструира пълен застрахователен пакет, съгласно индивидуалните нужди на всеки клиент.

Контактна форма

В случай че имате нужда от повече информация за нашите услуги, искате да направите сравнение на продуктите на различни застрахователни компании или искате да получите оферта, изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване

 

Въпроси и отговори

Застрахователната сума се определя на база на неговата възстановителна или действителна стойност. Може да бъде приложена и договорна стойност. Ние ще ви помогнем при избора на формиране на застрахователната сума. Моля обърнете се към нас на имейл jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch или попълнете контактната форма по-долу.

За повече информация относно всички специфики, моля да попълните контактната форма по-горе.

Да, след надлежно уведомяване на застрахователя. Застраховането се удостоверява с издаване на добавък към полицата.

Срокът за уведомяване е уреден в Общите условия на вашия застраховател и е различен в зависимост от вида застрахователно събитие. Моля, проверете внимателно, защото спазването на тези срокове обичайно е важно за изплащането на застрахователно събитие.

  • Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор.
УниКредит Застрахователен Брокер

УниКредит Застрахователен Брокер

Отказалите се от миналото с поглед към бъдещето!