Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховки ХоРеКа

  • Ефективни решения

  • Защита от голям спектър от рискове

  • Дългогодишна експертиза

 

Заявете

Застраховки ХоРеКа

Какво получавате?

icon-concierge-blue.png Секторът ХоРеКа е един от най-динамично разрастващите се сектори на икономиката, който се променя под влияние не само на новите технологии, но и на променливите потребности на клиентите. Дружествата в индустрията се сблъскват с все по-сложни и различни рискове свързани с имуществото, защитата на личните данни на клиенти и служители, отговорността на работодателя, прекъсването на дейността и др.

icon-desicion-blue.png Нашата цел е да предоставим познанията си в сектора и доказаните ни умения на разположение на вашия бизнес. Ние създаваме стойност чрез подобряване на защитата на бизнеса ви и предлагането на иновативни и персонализирани застрахователни услуги. УниКредит Застрахователен Брокер ще ви помогне да намалите общите разходи, разпределите по-добре своя капитал и да подобрите общата рентабилност на вашия бизнес.

icon-people-blue.png Благодарение на дългогодишния си опит можем да предложим ефективна и ценово оптимизирана комбинация от застраховки, които да отговарят на рисковия профил на всеки клиент. Предлагаме решения, които печелят стратегическо предимство пред конкурентите ви. Ние можем да ограничим въздействието на специфичните рискове, за да защитим пазарния дял, стойността, баланса и репутацията на компанията ви.

Видове застраховки

Ще застраховаме отговорността ви към гости и посетители на туристическия обект за вреди в резултат на дейността на застрахования като хотелиер или ресторантьор. Покрива се и отговорността на всички категории служители на трудови или граждански договори.

Териториалната валидност може да бъде в границите на застрахования обект или да се разшири за територията на Република България, при предлагане на допълнителни услуги извън територията на обекта. Застрахователно събитие по тази застраховка може да бъде телесно увреждане на гост вследствие злополука или отравяне от храни и напитки, увреждане или кражба на имущество на турист.

Зачестилите в последно време кибер атаки и голямото разнообразие от рискове за неприкосновеността на личния живот представляват заплаха от значителни финансови загуби и увреждане на репутацията. Този продукт покрива голяма част от рисковете, свързани със сигурността на данните в една компания и в частност сигурността на личните данни. Кибер застраховките покриват широк спектър от рискове и сценарии, свързани не само с личните данни, но и с изтичане на друга информация, хакерски атаки, сигурност на информационните услуги и т.н 

УниКредит Застрахователен Брокер ще ви предложи нови застрахователни решения съобразени със специфичните нужди на вашия бизнес.

Ще структурираме подходящата комбинация от застраховки за сградите, оборудването и инвентара в тях, разширена с щети от прекъсване на дейността. Нашите решения предлагат покритие на рискове срещу Пожар, природни бедствия, наводнения, ВиК аварии, земетресение, загуба на доход, кражба и грабеж, щети от гости и посетители в обекта, както и автоматично покриване на малки щети, което дава възможност тяхното отстраняване (ремонтиране) да става в рамките на деня.

Контактна форма

В случай че имате нужда от повече информация за нашите услуги, искате да направите сравнение на продуктите на различни застрахователни компании или искате да получите оферта, изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване

 

Въпроси и отговори

Застрахователната сума се определя на база на неговата възстановителна или действителна стойност. Може да бъде приложена и договорна стойност. Ние ще ви помогнем при избора на формиране на застрахователната сума. Моля обърнете се към нас на имейл jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch или попълнете контактната форма по-долу.

Срокът за уведомяване е уреден в Общите условия на вашия застраховател и е различен в зависимост от вида застрахователно събитие. Моля, проверете внимателно, защото спазването на тези срокове обичайно е важно за изплащането на застрахователно събитие.

УниКредит Застрахователен Брокер предпазва вас и вашите клиенти и партньори. Предоставяме покрития към трети страни, които обхващат обезщетения за нанесени емоционални травми, както и обезщетения за медийна отговорност, при огласяване на данни, които могат да бъдат възприети като клевета или нарушаване на авторското право от страна на Застрахования. Знаем колко непосилни за бизнеса биха могли да бъдат глобите от регулаторните органи, заради изтичане на лични данни, затова те също ще бъдат наша грижа.