Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховане в производство

  • Експертна консултация

  • Голям спектър от покрити рискове

  • Индивидуални решения за вашия бизнес

 

Заявете

Застраховане в производство

Какво получавате?

icon-equipment-blue.png Секторът е един от бързоразвиващите се, в който всекидневно многобройни рискове създават широк спектър от предизвикателства пред компаниите. Инсталациите и машините са изключително скъпи и повредата им може да доведе до огромни неочаквани разходи. Новите технологии носят след себе си вероятност за потенциални рискове, въпреки че имплементират иновативни решения и рационализират производствените процеси.

icon-desicion-blue.png Нашите специалисти разбират конкретните проблеми за сектора и предлагат индивидуално отношение и насоки, които да спомогнат с покриване на всяка непредвидена загуба. Предлагаме експертиза, предоставяща решения, които печелят стратегическо предимство пред конкурентите ви. Ние можем да ограничим въздействието на специфичните рискове, за да защитим пазарния дял, стойността, баланса и репутацията на компанията ви.

icon-people-blue.png С достъпа ни до различни видове продукти чрез водещите застрахователи в България, ще изготвим застрахователна програма, която да отговаря на вашите бизнес изисквания. Ще структурираме оптимизирани и строго индивидуални решения, които могат да съдържат различни комбинации от следните застраховки - застраховане на производствени и административни сгради, на машини и съоръжения, електронна техника и оборудване.

Видове застраховки

УниКредит Застрахователен Брокер структурира подходящата комбинация от застраховки за сградите. Нашите решения предлагат покритие на рискове срещу пожар, природни бедствия, наводнения, ВиК аварии, земетресение, кражба и грабеж и други в зависимост от нуждите на вашия бизнес. Бихме могли да договорим и покриване на малки щети, което дава възможност тяхното отстраняване (ремонтиране) да става в рамките на деня, без допълнителни подробности по предявяване на претенции пред застрахователите.

Независимо от типа на производството, ще ви съдействаме в намирането на правилните застрахователни решения за вашите машини, съоръжения, производствено или електронно оборудване. С допълнително покритие за авария на машини, вашите активи ще бъдат защитени за всяко внезапно, случайно и непредвидимо събитие, включително поради токов удар или небрежност на оператора на машината.

Предлагаме високоефективни и индивидуални застрахователни решения срещу финансови загуби, които вашия бизнес може да понесе вследствие на прекъсването или нарушаването на нормалната търговска или производствена дейност в резултат на настъпило застрахователно събитие върху имуществото, покрито по вашата основна застрахователна полица. Застрахователното покритие се ограничава до загубата на брутна печалба поради намаляване на оборота и нарастване на разходите за дейността.

В зависимост от естеството на дейността си, нашите клиенти могат да включат и различни видове Отговорности – Обща гражданска отговорност, Отговорност на работодателя и Отговорност на продукта, комбинирана с опция за покриване на разходите за изтегляне от пазара на дефектни продукти. За да помогнем при трудната задача за задържане и стимулиране на служителите намираме най-добрите комбинации от задължителна застраховка Трудова злополука, Допълнителни здравни застраховки, включително и за членовете на техните семейства.

Контактна форма

В случай че имате нужда от повече информация за нашите услуги, искате да направите сравнение на продуктите на различни застрахователни компании или искате да получите оферта, изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване

 

Въпроси и отговори

Застрахователната премия се определя от застрахователя, в зависимост от рисковите обстоятелства, вида на застрахованото имущество и история на щетите на застрахования. Обичайно това е процент от застрахователната сума на застрахованото имущество.

Застрахователната сума се определя на база на възстановителната или действителната стойност на актива. Може да бъде приложена и договорна стойност. Ние ще ви помогнем при избора на формиране на застрахователната сума. Моля обърнете се към нас на имейл jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch или попълнете контактната форма по-горе.

Да, след надлежно уведомяване на застрахователя. Застраховането се удостоверява с издаване на добавък към полицата.

  • Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор.