Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховане за селско стопанство

  • Гъвкави решения

  • Експертиза на специалистите

  • Сигурност за вашата продукция и животни

 

Заявете

Застраховане за селско стопанство

Какво получавате?

icon-agricultural-machinery-blue.png Селскостопанският сектор непрекъснато се развива благодарение на технологичния напредък, който създава нови възможности за растеж и следователно възникват нови все по-сложни рискове. Все повече компании се насочват към създаването на вертикално интегрирани производствени процеси, като очакването е те да донесат положително отражение, както при селскостопанското производство, така и при производството на хранителни продукти.

icon-desicion-blue.png Застрахователните решения в Селското стопанство могат да съдържат различни комбинации от следните застраховки - застраховане на селскостопанска продукция, застраховане на животни, застраховане на машини и селскостопанска техника, застраховане на задължителна трудова злополука, застраховане на вземания. Ние работим в тясно сътрудничество с клиентите си, за да опознаем техния бизнес и да създадем работещи застрахователни решения за тях.

icon-people-blue.png Експертите на УниКредит Застрахователен Брокер имат задълбочени познания за селскостопанския сектор и доказани умения в защитата на търговските марки, с които намаляваме общите разходи за застраховане и предлагаме иновативни застрахователни услуги. Ще работим с вас, за да създадем заедно програма за управление на риска, която да ви позволи да намалите общите си разходи, да разпределите по-добре своя капитал и да защитите бизнеса си.

Видове застраховки

Ние от УниКредит Застрахователен Брокер ще ви предложим оптимален набор от застрахователни покрития в случай на загуба на животни, птици или кошери с пчели, както и за зашита на вашата селскостопанска продукция от всички специфични рискове.

Ще ви предложим гъвкаво договаряне на застрахователната премия в зависимост от избраните рискове и степен на покритие.

Предлагаме целия спектър от застраховки за селскостопанска техника, включително специфични продукти с допълнително покрити рискове, които не са покрити от стандартните застрахователни продукти.

Наша основна грижа е да предоставим полезна информация и незабавна помощ на клиентите си, както и активно да им съдействаме при настъпване на застрахователно събитие и завеждане на претенция пред застрахователите.

В зависимост от вашата социална политика, можем да предложим ефективни и високо оценени здравни застраховки на вашите работници, които създават добавена стойност, както за ползвателя на застрахователни услуги, така и на вас като работодател.

Използвайки взаимоотношенията ни с големите застрахователи на пазара, ние предвиждаме тенденциите и водим преговори за оптимизирането на разходи, срокове и решения, като основната ни цел е представяне на висока добавена стойност за вас - нашите клиенти.

Контактна форма

В случай че имате нужда от повече информация за нашите услуги, искате да направите сравнение на продуктите на различни застрахователни компании или искате да получите оферта, изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване

 

Въпроси и отговори

Застрахователната премия се определя от застрахователя, в зависимост от рисковите обстоятелства, вида на застрахованото имущество и история на щетите на застрахования. Обичайно това е процент от застрахователната сума на застрахованото имущество.

Застрахователната сума се определя на база на възстановителната или действителната стойност на актива. Може да бъде приложена и договорна стойност. Ние ще ви помогнем при избора на формиране на застрахователната сума. Моля обърнете се към нас на имейл jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch или попълнете контактната форма по-горе.

Да, след надлежно уведомяване на застрахователя. Застраховането се удостоверява с издаване на добавък към полицата.

  • Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор.