Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Гаранции

  • Ликвидност за Вашата компания

  • Облекчена кредитна линия

  • Оптимални решения

 

Заявете

Гаранции

Какво получавате?

icon-globus-blue.png Гаранцията в полза на възложител на обществена поръчка е вид договор, който обикновено се предлага под формата на застраховка, банкова гаранция или парична сума. Тя се дава от поръчител за поемане на отговорност за изпълнението на договорно задължение по Закона за обществени поръчки , поето от една страна с друга в случай на неизпълнение от страна на първата. Застраховка Гаранции Ви дава възможност да осигурите бъдещата ликвидност на Вашата компания, без да се налага да  прибягвате до продукта банкова гаранция.  Ако се възползвате от услугите на УниКредит Застрахователен Брокер, Застрахователят ще поеме Вашите задължения към трети лица като независим гарант.

icon-desicion-blue.png Застраховките Гаранции са лесно приети от частни, търговски и публични клиенти , като в същото време не влияят отрицателно на кредитната линия от Вашата основна банка. Те са оптимално решение за компании с изисквания за гаранции в строителството, машиностроенето, производството, вноса, спедицията, търговията на едро, външната търговия и хранително-вкусовата промишленост и др. Покритието е валидно само на територията на Република България.

icon-people-blue.png Ние ще работим с Вас, за да изготвим индивидуални застраховки Гаранции, които отговарят на нуждите на възложителя и Вашите точни нужди. Освен това Вашата кредитна линия - която вероятно имате в основната си банка - е значително улеснена от сключването на застраховка Гаранции. Това помага за намаляване на  финансовия натиск върху Вас като предприемач и от своя страна, върху Вашата компания, като не е нужно да блокирате парични средства, да залагате активи или да учредявате ипотека. Вместо това ще можете да се съсредоточите върху това, което е наистина важно за Вас: развитието на Вашия бизнес!

Видове застраховки

Тази гаранцията служи за обезпечаване на доброто изпълнение на договора за обществена поръчка.

Предназначението на този вид гаранция е да обезпечи Възложителя в случай, при който Изпълнителят е получил авансово плащане, но не е изпълнил и няма да изпълни задълженията си по договора.

Тази гаранция служи като неустойка при некачествено изпълнение на договорните задължения.

Контактна форма

В случай че имате нужда от повече информация за нашите услуги, искате да направите сравнение на продуктите на различни застрахователни компании или искате да получите оферта, изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване

 

Въпроси и отговори

Застрахователната премия се определя от застрахователя, в зависимост от рисковите обстоятелства, вида на застрахованото имущество и история на щетите на застрахования. Обичайно това е процент от застрахователната сума на застрахованото имущество.

Застрахователната сума се определя на база на възстановителната или действителната стойност на актива. Може да бъде приложена и договорна стойност. Ние ще ви помогнем при избора на формиране на застрахователната сума. Моля обърнете се към нас на имейл jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch или попълнете контактната форма по-горе.

Да, след надлежно уведомяване на застрахователя. Застраховането се удостоверява с издаване на добавък към полицата.

  • Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор.