Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Правна информация

Правна информация

УниKредит Застрахователен Брокер ЕООД


Стари наименования „Ейч Ви Би Лизинг Застрахователен Брокер България” ЕООД
Седалище и адрес на управление гр. София 1303, област София /столица/, Община Столична, Район „Възраждане”, ул. „Гюешево” № 14
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Гюешево” № 14
ЕИК 131342355
Представители Представлява се заедно от управителите Калин Живков Желев и Весела Георгиева Кондакова

 

Банкови сметки

УниКредит Застрахователен Брокер

Банка УниКредит Булбанк АД  
BIC код - UNCRBGSF IBAN: BG88UNCR96601016908102-BGN
BIC код - UNCRBGSF IBAN: BG54UNCR70001523567428-EUR