Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Строителство

 • Комплексни решения

 • Контрол на риска

 • Сигурност за Вашата инвестиция

 

Заявете

Строителство

Какво получавате?

icon-building-blue.png Строителството е основен отрасъл за световната икономика и неговата ефективност може да влияе значително върху развитието й. Дейността в сектора е постоянна, но се характеризира с множество променливи, които въздействат върху безопасността, времето, завършването и рентабилността на проекта. Индустрията има присъщи рискове и работните обекти често са оживени. Необходими са работници, изпълнители, големи подемни машини и други, за  извършване на работата - фактори, които крият големи рискове.

icon-desicion-blue.png Съществуват  много различни видове застраховки, предназначени да защитават инвеститорите, разработчиците и изпълнителите през различните фази на строителния проект. Всъщност за много строителни проекти са необходими различни видове застрахователни продукти, които да покриват както преките материални щети върху имуществото, така и рисковете от увреждане на чуждо имущество, евентуално нараняване на работници и др. Експертите на УниКредит Застрахователен Брокер разработват различни комбинации от застраховки, съобразени с рисковете и специфичните потребности на Вашия бизнес.

icon-people-blue.png Ние работим в тясно сътрудничество с клиентите си, за да опознаем техния бизнес и да създадем работещи застрахователни решения за тях. Експертите на УниКредит Застрахователен Брокер ще работят с Вас, за да Ви предложат иновативни застрахователни услуги и  да създадем заедно програма за управление на риска, която да Ви позволи да намалите общите си разходи, да разпределите по-добре своя капитал и да защитите бизнеса и инвестицията си.

Видове застраховки

УниКредит Застрахователен Брокер структурира подходящата комбинация от покрития по време на строително-монтажни работи. Нашите решения предлагат покритие срещу внезапни и непредвидими събития по време извършването на строителни и монтажни дейности, както и отговорността на Инвеститора или Изпълнителя във връзка със загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица в резултат от осъществяването на строително-монтажните работи. В зависимост от Вашите потребности и тези на Вашия бизнес, в застраховката могат да бъдат включени допълнителни покрития, като загуба или повреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение, гаранционно обслужване на строителните работи, допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични и неработни дни, въздушен превоз за доставка и др.

Каско на Строителни и земекопни машини:

Застраховка КАСКО на строителни и земекопни машини осигурява покритие за събития, които могат да доведат до частична щета или пълна загуба на вашата машина, настъпили в резултат на:

 • Щети по време на работа на машината, преобръщане, пропадане и др.
 • Пътнотранспортно произшествие
 • Увреждане в паркирано състояние
 • Пожар
 • Кражба и грабеж
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Природни бедствия и други

Като лидер сред застрахователните брокери в България в сегмента Каско на МПС, УниКредит Застрахователен Брокер ще Ви съдейства за намиране най-добрите условия за застраховане на строителни и земекопни машини .Всички наши клиенти получават и денонощно, 24/7, експертно съдействие при настъпване на застрахователно събитие.

Освен задължителната застраховка “Трудова злополука“ съгласно Наредба за задължително застраховане на работници и служители, УниКредит Застрахователен Брокер Ви предлага разширени застрахователни решения, които да защитят Вашите служители допълнително и при битова злополука и общо заболяване. В зависимост от Вашата социална политика, можем да предложим и ефективни и високо оценени здравни застраховки на Вашите работници, които създават добавена стойност, както за ползвателя на застрахователни услуги, така и на Вас като работодател.

Използвайки взаимоотношенията ни с големите застрахователни компании на пазара, ние предвиждаме тенденциите и водим преговори за оптимизирането на разходи, срокове и решения, като основната ни цел е предоставяне на висока добавена стойност  за нашите клиенти.

Контактна форма

В случай че имате нужда от повече информация за нашите услуги, искате да направите сравнение на продуктите на различни застрахователни компании или искате да получите оферта, изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване

 

Въпроси и отговори

Застрахователната премия се определя от застрахователя, в зависимост от рисковите обстоятелства, вида на застрахованото имущество и история на щетите на застрахования. Обичайно това е процент от застрахователната сума на застрахованото имущество.

Застрахователната сума се определя на база на възстановителната или действителната стойност на актива. Може да бъде приложена и договорна стойност. Ние ще ви помогнем при избора на формиране на застрахователната сума. Моля обърнете се към нас на имейл jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch или попълнете контактната форма по-горе.

Да, след надлежно уведомяване на застрахователя. Застраховането се удостоверява с издаване на добавък към полицата.

 • Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
 • Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на застрахователния договор.
 • Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор.