Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховане при пътуване

 • Лична отговорност

 • Различни застрахователни покрития

 • Спестяване на непредвидени разходи

 

Заявете

Застраховане при пътуване

Какво получавате?

icon-globus-blue.png Всяко пътуване е свързано с хубави емоции и вълнуващи преживявания, но понякога то бива прекъснато от непредвидени ситуации, като спешен медицински случай, загубен багаж, кражба и др. Тези обстоятелства могат да доведат до значително големи разходи. Това лесно може да бъде избегнато със сключването на туристическа застраховка с адекватни покрития.

icon-people-blue.png В УниКредит Застрахователен Брокер разработваме индивидуални застрахователни решения заедно с нашите клиенти, които гарантират вашето спокойствие и защита по време на почивка. Предлагаме широк избор от застрахователни продукти от множество застрахователни компании с покрития, които да отговорят на потребностите и изискванията на всеки клиент.

Видове застраховки

Застраховка Помощ при пътуване ви позволява да се защитите в случай на разходи, причинени от медицински проблем по време на вашата ваканция или бизнес пътуване.

Застраховката може да бъде сключена под формата на индивидуален или групов (за две и повече лица) договор.

Застраховката осигурява покритие и услуги в зависимост от избраните покрития, които могат да включват:

 • Смърт вследствие злополука и трайно намалена работоспо­собност вследствие злополука
 • Болнично и амбулаторно лечение, в резултат на злополука и/или остро заболяване
 • Стоматологично лечение при внезапна болка
 • Загуба, кражба, повреда и унищожаване на личен багаж
 • Правна помощ
 • Отговорност към трети лица и др.

Застраховка Отмяна на пътуване ви осигурява покритие (до покритата сума) за предварително платени невъзстановими разходи за пътуване, ако трябва да анулирате пътуването си по причини непредвидими към момента на сключване на полицата и са извън вашия контрол.

Често срещани причини за отмяна на пътуване

Нараняване или заболяване на вас, вашия спътник, член на семейството или бизнес партньор.

Природно бедствие унищожава вашата дестинация, планираното от вас място за настаняване или собствения ви дом.

Проблемите с графика могат да включват задължение на съдебните заседатели, призовки в съда или даване на експертно заключение след датата на резервацията.

Вие или вашият спътник сте участник в пътно-транспортно произшествие преди планираното заминаване.

Повреда или кражба на МПС, или авария на превозното средство, с което се осъщест­вява пътуването, причинили неочаквано закъснение.

Вашият дом или вашето служебно помещение са вандализирани, взломени или повредени чрез престъпни деяния.

Не можете да пътувате, защото вашaтa лична карта или паспорт са загубени или откраднати, но при доказана физическа невъзможност същите да бъдат преиздадени преди пътуването.

Контактна форма

В случай че имате нужда от повече информация за нашите услуги, искате да направите сравнение на продуктите на различни застрахователни компании или искате да получите оферта, изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване

 

Въпроси и отговори

Препоръчваме да направите застраховката достатъчно време, преди да започне вашето пътуване.

Задължително е да се обадите на телефона за контакт, посочен във вашата застрахователна полица. На него ще получите инструкции как да действате, в зависимост от конкретния случай. Асистънс компанията на застрахователя ще ви помогне да изберете и подходящо лечебно заведение.

За избягване на недоразумения е важно винаги да се обадите първо на Асистънс компанията на застрахователя на телефона, посочен в полицата.

Обичайно те ще ви насочат към лечебно заведение, което ще ви окаже медицинска помощ без да е необходимо да заплащате за лечението/ прегледа.

Ако, във връзка със събитието е необходимо да извършите разходи за лечение, изисквайте и съхранявайте всички документи за направените разходи за лечението ви, тъй като при предявяване на претенция ще е необходимо да ги предоставите на застрахователя.

 • Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
 • Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на застрахователния договор.
 • Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор.