Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховки за технологии и кибер рискове

  • Защита за вашите данни

  • Експертиза при пробив в сигурността

  • Кибер отговорност за вашия бизнес

 

Заявете

Застраховки за технологии и кибер рискове

Какво получавате?

icon-pc-locked-blue.png Делът на технологичните компании в световната икономика нараства ежегодно. Информационните технологии привличат все повече внимание като един от най-бързо развиващите се сектори и в България. Постепенно Информационно-технологичният сектор придобива все по-голямо значение за икономиката на страната, а развитието на сектора в бъдеще може да се окаже определящо за процеса на догонване и растежа на благосъстоянието.

icon-desicion-blue.png Предвид досегашните знакови събития, както в частния, така и в публичния сектор, информационната и кибер сигурност никога не са заемали такова важно място в дневния ред както днес. Репутацията на една компания може да бъде сериозно засегната от загубата или кражбата на информация. Кибер рисковете засягат основно бизнес дейности, които събират и обработват големи обеми от данни, информация за клиенти, партньори, доставчици.

icon-people-blue.png Експертите ни имат задълбочени познания в сектора, с които можем да намалим общите разходи за застраховане. Спецификата на дейността на всяка компания предполага различен подход при изработването и пласирането на застрахователни програми. Основните рискове, на които фирми са изложени са отговорността за грешки и пропуски при изпълнението на проектите им, с евентуална загуба на данни на клиентите, за и с които работят.

Видове застраховки

УниКредит Застрахователен Брокер ще ви предложи най-новите застрахователни решения срещу кибер рискове, съобразени със спецификата и нуждите на вашата компания. Ние предлагаме иновативни и персонализирани застрахователни решения. Ще работим с вас, за да създадем заедно програма за управление на кибер рисковете и да осигурим необходимата защита, както за вас и вашия бизнес, така и за засегнатите трети лица.

Много дружества използват компютри за изпращане, получаване или съхраняване на електронни данни. Данни могат да съдържат важна информация, като лични данни, прогнози за продажби, данъчни документи, плановете за извънредни ситуации и други важни фирмени документи. Ако такава информация бъде загубена, повредена или открадната поради нарушение на сигурността, възстановяването може да бъде трудно и скъпо. Ако вие работите с такива данни, УниКредит Застрахователен Брокер ще ви предложи подходящи застрахователни решения, с които вие, вашите данни и данните на вашите партньори и контрагенти да са напълно защитени.

УниКредит Застрахователен Брокер ще ви съдейства при застраховане на електронното оборудване на вашия бизнес, срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани събития върху застрахованите активи.

Могат да бъдат застраховани както стационарно, така и преносимо електронно оборудване.

Предлагаме широк избор от продукти и покрития, отговарящи на нуждите и изискванията на вашия бизнес.

Контактна форма

В случай че имате нужда от повече информация за нашите услуги, искате да направите сравнение на продуктите на различни застрахователни компании или искате да получите оферта, изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване

 

Въпроси и отговори

Застрахователната сума се определя на база на неговата възстановителна стойност, съгласно счетоводни документи за закупуване. Може да бъде приложена и договорна стойност. Ние ще ви помогнем при избора на формиране на застрахователната сума. Моля обърнете се към нас на имейл jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch или попълнете контактната форма по-горе.

Съгласно чл. 400. ал. 2 от Кодекса за застраховането за възстановителна застрахователна стойност се смята стойността за възстановяване на имуществото с ново от същия вид и качество, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка.

Обичайно застрахователите не изискват задължителен оглед, преди сключване на застраховката. В случай на необходимост, те ще ви уведомят за изискването за оглед.

Да, след надлежно уведомяване на застрахователя. Застраховането се удостоверява с издаване на добавък към полицата.

Срокът за уведомяване е уреден в Общите условия на вашия застраховател и е различен в зависимост от вида застрахователно събитие. Моля, проверете внимателно, защото спазването на тези срокове обичайно е важно за изплащането на застрахователно обезщетение.

  • Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор.