Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Управление на щети

Управление на щети

Нашият екип

Екипът за управление и обработка на щети на УниКредит Застрахователен Брокер е на разположение да ви помогне при възстановяване от събития и да ви преведе през предизвикателствата по завеждането и обработката на щети, с което да сведе до минимум въздействието за вас и вашия бизнес. Екипът на УниКредит Застрахователен Брокер ще ви съдейства от първоначалното уведомяване за щетата и ще ви подкрепи през целия цикъл на претенцията, като представляваме вас и вашите интереси.

Видове щети

icon-car-blue.png За клиентите на УниКредит Застрахователен брокер по автомобилни застраховки е на разположение 24/7 денонощен кол център за квалифицирано съдействие при настъпване на застрахователно събитие. На телефон 0700 188 44 в случай на застрахователно събитие всички наши клиенти ще получат професионално съдействие и информация относно:

 • Какво да направят в случай на пътно транспортно произшествие (ПТП)
 • Какво да направят в случай на щета в паркирано състояние
 • Какво да направят в случай на Кражба или Грабеж на МПС
 • Какво да направят в случай на Пожар със застрахованото МПС
 • Какво да направят в случай, че някое от гореизброените събития настъпи в чужбина
 • Какво да направят в случай на злоумишлена повреда на ключалки, загуба и/или кражба на ключове и дистанционни устройства на ППС
 • Начините и възможните варианти за обезщетяване, в зависимост от условията на съответния застрахователен договор
 • Начините и възможните варианти за обезщетяване, в зависимост от условията на съответния застрахователен договор
 • Възможностите за обезщетяване на допълнително извършените разходи за намаляване и ограничаване на вредите, както и на разходите за репатриране на МПС
 • Документите, които следва да се попълнят и представят при завеждането на щетата пред застрахователя, както и инструкции за тяхното попълване
 • Информация за оторизираните сервизи (официални и доверени), в които автомобила може да бъде ремонтиран с възлагателно писмо за ремонт от съответния застраховател.

Преференциално обслужване

При настъпило застрахователно събитие ние от УниКредит Застрахователен брокер ще ви предложим и преференциално обслужване на територията на цялата страна, а Вие ще изберете удобния за вас начин за завеждане на щетата и изплащане на обезщетението

Придружаване от представител на УниКредит Застрахователен Брокер до офис на съответната застрахователна компания за завеждане на щета, попълване на необходимите документи и получаване на възлагателно писмо за ремонт на автомобила.

Вземане на автомобила от удобно за вас място, завеждане на щета пред застрахователя и връщане на автомобила до посочен от вас адрес.

При желание за изплащане на обезщетение по фактурна стойност в избран от вас сервиз, представител на УниКредит Застрахователен Брокер следи за пълното окомплектоване и изплащане на застрахователното обезщетение в срок.

icon-key-blue.png При настъпване на застрахователно събитие и в зависимост от типа му е необходимо незабавно да бъдат уведомени компетентните органи (пожарна, полиция и др.) на телефон 112.

След настъпването на събитието, в срок не по-дълъг от три дни от узнаването за него е необходимо да уведомите (предявите претенция) пред вашия застраховател чрез попълване на уведомление за настъпила щета по образец на Застрахователя.

Срокове за произнасяне по заведената щета

При застрахователно събитие вследствие на рисковете пожар или експлозия, злоумишлени действия на трети лица, включително палеж, кражба чрез взлом или чрез използването на техническо средство или грабеж е необходимо да уведомите писмено Застрахователя си или вашият застрахователен брокер в срок до 24 часа от узнаване за настъпването на застрахователното събитие.

Необходими документи

В зависимост от настъпилото застрахователно събитие:

Документ за собственост на увреденото имущество.

Банкова сметка на Застрахования собственик на увреденото имущество.

Служебна бележка от РС ПБЗН.

Служебна бележка от сеизмологичен институт към БАН за силата на земния трус.

Служебна бележка от Районното полицейско управление на територията на което е настъпило събитието или краен акт при досъдебно производство.

Служебна бележка от Районното полицейско управление на територията на което е настъпило събитието или краен акт при досъдебно производство.

Писмо от Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Копие от публикация в медиите, когато бедствието е било масово и е оповестено в медиите.

Протокол за Пътно-транспортно произшествие издаден от КАТ или Двустранен констативен протокол.

Срокове за произнасяне по заведената щета

Застрахователят е длъжен да се произнесе по претенция до 15 (петнадесет) работни дни от представянето на всички доказателства по щетата.

icon-globus-blue.png При внезапно заболяване, злополука или друго събитие покрито съгласно условията на сключения застрахователен договор, веднага се свържете с кол центъра на вашия застраховател или неговата Асистанс компанията посочени в полицата и следвайте инструкциите им.


Ако, във връзка със събитието е необходимо да извършите разходи за лечение, изисквайте и съхранявайте всички документи за направените разходи за лечението ви, тъй като при предявяване на претенция ще е необходимо да ги предоставите на застрахователя.

При настъпване на застрахователно събитие

В случай че използвате услугите на УниКредит Застрахователен Брокер и имате нужда от съдействие по щета, моля изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване