Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Имуществено застраховане

 • Професионално съдействие

 • Защита за вашия дом

 • Гъвкави възможности

 

Заявете

Имуществено застраховане

Какво получавате?

icon-key-blue.png Направете правилния избор като заявите застраховка за вашия дом. Осигурете защита на дома и вещите в него от рискове като пожар, експлозия, природни бедствия, ВиК аварии, кражба чрез взлом и др. Могат да бъдат застраховани жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството и др.

icon-people-blue.png Експертите на УниКредит Застрахователен Брокер имат задълбочени познания и дългогодишен опит в имущественото застраховане и ще изработят за вас и вашия дом най-доброто решение, съобразявайки се с индивидуалните ви нужди. Също така при настъпване на застрахователно събитие, екипът ни ще ви съдейства от първоначалното уведомяване за щетата и ще ви подкрепи през целия цикъл на претенцията, като представляваме вас и вашите интереси.

Видове застраховки

Застраховката е предназначена за всички лица, които имат желание да застраховат собственото си движимо и недвижимо имущество.

 • Жилищни сгради, включително вградените в тях инсталации
 • Помощни и селскостопански сгради
 • Външни съоръжения и други
 • Мебели
 • Техника
 • Уреди
 • Санитарен фаянс
 • Отоплителни уреди и други движими вещи

 

Кандидатът за застраховане може да избира между множество покрити рискове:

 

 • Пожар
 • Мълния
 • Експлозия
 • Имплозия
 • Буря
 • Пороен дъжд
 • Градушка
 • Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед
 • Наводнение
 • Свличане и срутване на земни пластове
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Авария на водопроводни инсталации
 • Канализационни и паропроводни инсталации
 • Счупване на стъкла
 • Земетресение
 • Удар от пътно превозно средство
 • Кражба чрез взлом или чрез използване на технически средства
 • Грабеж и други

Застраховката покрива отговорността за вреди на трети лица, в резултат от или вследствие на настъпване на риск, покрит по условията на застраховка Домашно имуществото и в срока на нейното действие, причинени от застрахования при ползването на жилището си (къща, апартамент, вила) за лични цели.

Лимитът на отговорност се договаря според изискванията и нуждите на всеки клиент.

Тази застраховка се предлага в пакет със застраховка Домашно имущество.

Контактна форма

В случай че имате нужда от повече информация за нашите услуги, искате да направите сравнение на продуктите на различни застрахователни компании или искате да получите оферта, изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване

 

Въпроси и отговори

Застрахователната сума се определя на база на неговата възстановителна или действителна стойност. Може да бъде приложена и договорна стойност. Ние ще ви помогнем при избора на формиране на застрахователната сума. Моля обърнете се към нас на имейл jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch или попълнете контактната форма по-долу.

Обичайно застрахователите не изискват задължителен оглед, преди сключване на застраховката. В случай на необходимост, те ще ви уведомят за изискването за оглед.

Да, след надлежно уведомяване на застрахователя. Застраховането се удостоверява с издаване на добавък към полицата.

Срокът за уведомяване е уреден в Общите условия от вашата полица и е различен в зависимост от вида на настъпилото застрахователно събитие. Моля, проверете внимателно, защото спазването на тези срокове обичайно е важно за изплащането на застрахователно обезщетение.

 • Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
 • Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на застрахователния договор.
 • Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор.