Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховане на леки автомобили

 • 24/7 денонощен кол център

 • Покритие срещу зареждане на грешно гориво

 • Покритие при загуба на ключ

 

Заявете

Застраховане на леки автомобили

Какво получавате?

icon-car-blue.png Освен Автокаско, задължителната Гражданска отговорност на автомобилистите и автомобилен Асистанс, за своите клиенти, УниКредит Застрахователен Брокер разработи специални застрахователни продукти за вашия автомобил, които покриват рисковете от загубата на ключовете на автомобила и зареждане на грешно гориво от вас или ползвателя на автомобила.

icon-people-blue.png УниКредит Застрахователен Брокер предлага избор от множество застрахователни компании и голям избор от застрахователни продукти за вашия автомобил и отговорностите, които произтичат от неговото използване. Нашите клиенти могат да разчитат на 24/7 денонощен кол център за квалифицирано съдействие при настъпване на застрахователно събитие.

Видове застраховки

Застраховка КАСКО осигурява покритие за събития, които могат да доведат до частична щета или пълна загуба на вашия автомобил, настъпили в резултат на:

 • Пътнотранспортно произшествие
 • Увреждане в паркирано състояние
 • Пожар
 • Кражба и грабеж
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Природни бедствия и други

Като лидер в този сегмент с пазарен дял, УниКредит Застрахователен Брокер ще ви съдейства за намиране най-добрите условия чрез провеждане на търг.

Всички наши клиенти получават денонощно, експертно съдействие при настъпване на застрахователно събитие.

Обект на застраховане по задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

По задължителната застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите застраховани са собственикът, ползвателят и държателят на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което извършва фактически действия по управлението или ползването на моторното превозно средство на законно основание. Не е необходимо водачът да притежава изрично писмено пълномощно от лицата по изречение първо за управлението или ползването на моторното превозно средство.

Застрахователното покритие по тази застраховка включва покритията:

 • Изгубени или откраднати ключове на моторно превозно средство
 • Смяна на ключ - възстановяват се разходите за смяна и настройване на ключовете на вашето Моторно превозно средство, които ключове са Изгубени или Откраднати.
 • Отключване - възстановяват се разходите за труд на съответния специапист (ключар) за отключване, както и за настройване на ключовете на вашето Моторно превозно средство, в случаите когато ключовете са Изгубени или Откраднати.

Зареждане на грешно гориво:

 • Репатриране - възстановяват се разходите за репатриране на вашето Моторно превозно средство от мястото на настъпване на събитието до най-близкия Сервизен център, но за не повече от 50 (петдесет) километра.
 • Смяна на гориво - възстановяват се разходите, които са платени на съответния Сервизен център за подмяна на горивото, включително за изпразване и почистване резервоара на вашето Моторно превозно средство и изхвърляне на грешното гориво от съответния Сервизен център.

Контактна форма

В случай че имате нужда от повече информация за нашите услуги, искате да направите сравнение на продуктите на различни застрахователни компании или искате да получите оферта, изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване

 

Въпроси и отговори

Ползването на официален сервиз е уредено в Общите условия на вашия застраховател или в застрахователната полица. Моля, проверете внимателно в тези документи. В случай, че не може да намерите нужната информация, моля обърнете се към нас на имейл jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch.

Обичайно териториалната валидност на застраховката Каско на МПС включва страните от ЕС и е записана изрично в Общите условия на вашия застраховател или в застрахователната полица. Моля, проверете внимателно в тези документи. Имайте предвид, че покритието за Кражба и/или Грабеж обичайно е изключено за териториите на Албания, Украйна, Русия, Косово, Босна и Херцеговина и др. В случай, че не може да намерите нужната информация в застрахователната полица или общите условия към нея, моля обърнете се към нас на имейл jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch или попълнете контактната форма по-долу.

В случай, че сте клиент на УниКредит Застрахователен Брокер, е необходимо да се обадите на нашия денонощен телефон за помощ при застрахователно събитие 0700 1 88 44. Там ще получите конкретни напътствия как да действате при всеки отделен случай.

Ако не сте клиент на УниКредит Застрахователен Брокер, моля следвайте инструкциите на застрахователя, записани в застрахователната полица.

Важно е да имате копие от полицата „Каско на МПС“ в колата, защото обичайно в нея са записани телефоните за контакт на застрахователната компания.

Обичайно застрахователите изискват оглед на автомобилите при сключване на застраховка „Каско на МПС”. В случай, че не може да намерите нужната информация в застрахователната полица или общите условия към нея, моля обърнете се към нас на имейл jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch или попълнете контактната форма по-долу.

 • Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
 • Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на застрахователния договор.
 • Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор.