Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Търговия

  • Инвестиция за  устойчивост на бизнеса

  • Компетентно експертно съдействие

  • Пълна защита за Вашия бизнес

 

Заявете

Търговия

Какво получавате?

icon-fizicheski-litsa.png Търговският сектор претърпя големи промени в последните години и поради тази причина изисква добре обмислено управление на риска. Ускоряването на глобализацията доведе до големи предизвикателства пред бизнеса. Дигитализацията и очакванията на клиентите насочват съществуващите заинтересовани страни в сектора и новите участници да търсят по-голяма бързина и контрол на доставката на продукти  за всеки етап от процеса.

icon-desicion-blue.png Въпреки че технологичните иновации създадоха нови възможности за растеж, те също така нарушиха конкурентния пейзаж. Сега компаниите трябва да се адаптират към увеличения риск от кибер атаки, съдебни спорове, промяна на регулациите, поява на нови продукти и услуги и засилена конкуренция от стартиращи фирми и други нови участници.

icon-people-blue.png УниКредит Застрахователен Брокер ще Ви съдейства при структуриране на индивидуална програма и за избора на правилните застрахователни решения, съобразно рисковете, пред които сте изправени. Благодарение на дългогодишния си опит в застраховането в сектор Търговия, можем да предложим ефективна и ценово оптимизирана комбинация от застраховки за складовете, стоково-материалните запаси, транспорт и логистика.

Видове застраховки

Сгради – складове, логистични центрове 

УниКредит Застрахователен Брокер структурира подходящата комбинация от застраховки за сгради. Застрахова се имуществото, използвано при осъществяване на дейността – сгради, машини, съоръжения и оборудване, инвентар, обзавеждане и др.

Застраховките на складове и логистични центрове са доброволни и осигуряват защита на собствениците, ползвателите и наемателите на обектите. Могат да бъдат застраховани както малки складови помещения, така и големи логистични бази и центрове. Нашите решения обхващат покритие на рискове срещу пожар, природни бедствия, наводнения, ВиК аварии, земетресение, загуба на доход и други рискове, в зависимост от Вашите нужди и рисковете, на които имуществото е изложено.

Стоково – материални запаси

Вашите стоково-материални запаси са изложени на непрекъснат риск от погиване, както от външни така и от вътрешни фактори. Експертите на УниКредит Застрахователен Брокер ще Ви предложат оптимални застрахователни решения, които да защитят Вашите стоково-материални запаси от рискове като: пожар, природни бедствия, земетресение, кражба и грабеж, изтичане на водопроводна и канализационна вода, злоумишлени действия на трети лица, вандализъм и други, в зависимост от Вашите потребности и тези  на Вашия бизнес.

Застраховане на вземания/ Търговски кредит

Застраховането на вземания или застраховането на търговски кредит защитава доставчиците на стоки и услуги на отложено плащане срещу риска от неплащане на купувача. Обхвата на рисковете са поради несъстоятелност, продължително неизпълнение, липса на плащане или политически събития, които възпрепятстват изпълнението на сключения помежду им договор. В случай че продавате стоки или услуги на отложено плащане, Вие сте уязвими към лоши дългове и неизпълнение на плащания.

Ние предоставяме широка гама от решения за застраховане на търговски кредит, които могат да Ви помогнат да управлявате риска, в случай на просрочено плащане или неплатежоспособност на длъжника.

Застраховката e достъпна за предприятия от широк спектър  от малки и средни предприятия до големи корпорации и международни компании във всеки сектор, които доставят стоки или услуги при кредитни условия. Предлагат се различни видове продукти, които да отговарят на всеки тип бизнес, като покритието е налично както за вътрешна, така и за външна търговия(експорт).

Контактна форма

В случай че имате нужда от повече информация за нашите услуги, искате да направите сравнение на продуктите на различни застрахователни компании или искате да получите оферта, изпратете запитване и ние ще се свържем с вас. Ще ви предоставим необходимите консултации и съвети и ще се съобразим с вашите специфични нужди.

 

Запитване

 

Въпроси и отговори

Застрахователната премия се определя от застрахователя, в зависимост от рисковите обстоятелства, вида на застрахованото имущество и история на щетите на застрахования. Обичайно това е процент от застрахователната сума на застрахованото имущество.

Застрахователната сума се определя на база на възстановителната или действителната стойност на актива. Може да бъде приложена и договорна стойност. Ние ще ви помогнем при избора на формиране на застрахователната сума. Моля обърнете се към нас на имейл jotvsbodfAvojdsfejumfbtjoh/ch или попълнете контактната форма по-горе.

Да, след надлежно уведомяване на застрахователя. Застраховането се удостоверява с издаване на добавък към полицата.

  • Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на застрахователния договор.
  • Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор.