Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Вашите бизнес цели

Вашите бизнес цели

Ликвидност

В случай, че бизнесът ви изисква допълнителнилни оборотни средства за производство или реализиране на производството, предлагаме пълна гама от продукти насочени в тази посока:

Насочен към компаниите изпитващи необходимост от краткосрочно оборотно финансиране с възможност за гъвкавост според конкретната им неоходимост. 

Комплексна услуга насочена към вземанията на компании от техни клиенти. Услугата включва финансиране, администриране и застраховка на вземания без допълнително обезпечение. 

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал на доставчици, във връзка с плащания по фактури, издадени от техни одобрени клиенти. Кредитът може да бъде обезпечен с активи на доставчика.

likvidnost.png
investments.png

Инвестиции

Успешните компании не само имат планове за развитие, но и работят по изпълнението им. В партньорство с УниКредит Булбанк имате реалната възможност да реализирате плановете си.

Кредити за финансиране на недвижимо имущество, при които обслужването на дълга зависи изцяло от приходите, генерирани от проекта. Кредитът се обезпечава с актива обект на финансиране, като има възможност за обезпечаване с допълнителни или други активи.

Дългосрочни кредити за финансиране на предварително определени инвестиционни потребности, с фиксиран срок и размер.

Разплащания

Каналите за разплащания и управлението им, често са важен елемент от успешното развитие на бизнеса ви. Предлагаме, различни канали за разплащания, както и специално разработени услуги за оптимално управление на паричните ви средства: 

Имате неограничен достъп до средствата ви и възможност за осъществяване на ежедневните ви банкови операции чрез електронните услуги - е-Cash, Булбанк Онлайн и MultiCash. 

Предлагаме различни видове ПОС и мПОС терминали.

Възможност за депозиране на средства в местна и чуждестранна валута за предварително определен срок при благоприятни условия и гарантирана доходност. Предлагаме възможността за автоматично прехвърляне на средства от една или повече разплащателни сметки към главна разплащателна сметка в същата валута, на името на клиента в УниКредит Булбанк.

Предлагаме различни видове банкови сметки, които може да бъдат открити във всеки от клоновете на банката.

payment-methods.png
european-union.png

Европейско финансиране

Ако плановете ви за развитие включват инвестиции, има вероятност те да могат да бъдат финансирани чрез програми финансирано от Европейския съюз. Партнирайки с УниКредит Булбанк на разположение имате екип от експерти работещи само в сферата на проекти финансирани от ЕС, както за програми с безвъзмездна помощ, така и по такива с директни плащания. От една страна ще получите предварителни консултации за възможностите за финансиране, а от друга предварителна (индикативна) оценка и на проектопредложението ви.  

Европейски фондове 

Международен бизнес

Когато имате планове да разширите бизнеса си отвъд границите на вътрешния пазар, наличието на силен банков партньор на ваша страна прави нещата много по-лесни. 

Международният център на UniCredit Bulbank осигурява подкрепа в откриването на нови възможности, както за международни и мултинационални компании, заинтересовани от българския пазар, така и български компании, планиращи да изнасят към други страни.

За по-добро управление на рисковете при износ или внос УниКредит Булбанк предлага набор от услуги за управление на рисковете:

international-business.png
risks.png

Пазарен риск

Най-честите пазарни рискове са валутния и лихвения риск. И в двата случая те сериозно могат да повлияят паричните потоци и цялостното представяне на компанията ви. Валутният риск може да понижи стойността на вземанията ви лева или друга валута или да увеличи задълженията ви отново в лева или чужда валута. Най-често засегнати са вносителите и износителите.  Услугите за валутно и лихвено хеджиране са подходящи за управлението съответните рискове. 

Финансови пазари и услуги

Решения за селското стопанство 

Специално за земеделските производители УниКредит Булбанк разработи пакетна оферта подходяща за всяка компания с дейност във сферата на земеделието. Имаме набор от продукти целящи да осъществят бизнес идеята ви, нуждите на производството, на реализацията на продукцията и на бъдещите възможности резултата от днешната ви работа.

Пакетна оферта за земеделски производители

farming.png