Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Импортен акредитив

Импортният акредитив е неотменяем ангажимент на банката издател да плати на продавача, бенефициент по акредитива договорените суми за търговски сделки, срещу представяне на изискуемите стоково-разпоредителни документи.

Импортен акредитив

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

Предимства

  • УниКредит Булбанк ще плати на продавача само ако документите са в пълно съответствие с условията на акредитива.
  • Стоките ще бъдат изпратени в срок и в съответствие с договорените условия, което е видно от документите, представени съгласно условията на импортния акредитив.
  • Експертна консултация на всички етапи от сделката по акредитива от специален екип професионалисти.
  • Ако трябва да продадете внесените стоки и след това да платите за тях, може да ви бъдат предложени условия по акредитив с отсрочено плащане, като УниКредит Булбанк плати на продавача „на виждане“ след като установи, че документите съответстват на акредитивните условия. По този начин се гарантира конкурентно предимство в преговорите с доставчици.

За кого е предназначен?

  • Вносители и купувачи на стоки от доставчици в чужбина и в страната.
  • Препоръчва се за употреба при фирми вносители с нови или по-малко утвърдени търговски взаимоотношения с доставчици в чужбина.

Заявяване на услугата

Моля, свържете се с с нашия екип Консултации Търговско финансиране, за да обсъдите сделката и да получите следните необходими документи:

  • Рамков договор за издаване на документарни акредитиви
  • Нарежданеза издаване на акредитив (на хартия или по електронен канал)

Често задавани въпроси

При внос плащането по акредитива е обусловено от документни, доказващи надлежно изпълнение от страна на продавача на задълженията му към вас.

След консултиране с вас като наредител по акредитива, документите ще бъдат предоставени само след получаване на съгласие за тяхното приемане.

Не. Акредитивът може да бъде изменен или отменен само след получаване на съгласието на всички страни – банката издател, бенефициента и потвърждаващата банка, ако има такава.

Моля да се консултирате с нашия Екип Консултации търговско финансиране. Следва да бъде осигурено обезпечение, необходимо за издаване на акредитива (парични средства или кредитен лимит).

Ангажиментът на банката да плати е обусловен единствено от спазване от страна на продавача на условията на акредитива при представяне на документите за неговото усвояване. Акредитивът е независим и отделен ангажимент от търговския договор.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Модул Търговско финансиране в Булбанк Онлайн

Модул Търговско финансиране като част от услугата Булбанк Онлайн е функционалност за приемане на заявки от клиенти и извършване на сделки за търговско финансиране.

Платформата е разработена с цел да улесни и ускори комуникацията между страните по сделката чрез възможност за обработка и достъп до информация за банкови гаранции, акредитиви и документарни инкаса в реално време.

Вход   научете повече

Сходни продукти

Допълващи продукти