Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Дебитна карта Visa Business Debit

 • Контрол върху оперативните плащания имате постоянен достъп до средствата и оптимизирате документооборота си.
 • Значително улеснен процес на счетоводно отчитане във фирмата.
 • Възможност за издаване на допълнителна карта на служител и определяне на нейния лимит.
 • Гаранция при резервации на автомобили под наем, самолетни билети, хотели, както и при покупки на стоки и услуги в интернет.
 • Дигитализация на карта Възможност за добавяне в Apple Wallet, Google Pay и Дигитален портфейл за Huawei
Дебитна карта Visa Business Debit

Дебитна карта Visa Business Debit

Характеристики и такси

Visa Business Debit е международна дебитна карта, с която контролът върху оперативните разходи е във ваши ръце. Картата е предназначена за всякакъв тип ежедневни разплащания на малък и среден бизнес – особено за тези, които искат да следят и контролират в детайли разходите си.

Разполагатe с точна и актуална информация свързана с бизнес пътувания, извършени покупки и услуги. Банката предоставя и възможност за издаване на допълнителни карти на служителите във фирмата с цел проследяване на разходите и движението по сметката.


Издаване

Икона

Без такса

Покритие

Икона

Международно

Функционалност

Икона

Чип и магнитна лента

Валута

Икона

Лева, евро, щатски долари

Валидност на картата

Икона

5 години

Време за издаване

Икона

до 5 работни дни

Допълнителна карта

Икона

Да, по тарифа. Избирате кой от служителите да ползва такава карта, както и с какъв лимит да разполага.

Преференции и специални програми

Икона
 • Възможност за участия в игри с награди
 • Безплатна застраховка „Помощ при пътуване и злополука на притежателите на банкови карти“
 • Автоматично и безплатно активирана услуга Сигурни плащания в интернет

Извлечения и известия

Икона
 • Месечно извлечение с всички трансакции
 • Допълнително абониране за SMS известия при използване на картата.

Плащане на стоки и услуги в интернет

Икона

Без такса

Без въвеждане на ПИН код за суми до 100 лв.

Икона

в страната, при безконтактно плащане

Сигурни плащания към онлайн търговци

Икона

С "Динамична парола"

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Тарифа и общи условия

При извършване на операция с банкова карта на реално или виртуално устройство в чужбина във валута, различна от валутата на картовата сметка, сумата на трансакцията се конвертира в сума за изпращане на финансовото представяне на извършената операция от банката, обслужваща търговеца, приел плащането, към банката издател на картата, по обменен курс на Международната картова организация (МКО), VISA или Mastercard, прилаган за деня на изпращане. УниКредит Булбанк АД осчетоводява трансакцията по сметката на клиента, като изпратената сума, задължаваща сметката на клиента, се конвертира в сума във валутата на сметката по съответния курс купува/продава на УниКредит Булбанк АД, прилаган в деня на осчетоводяване на трансакцията (който може да се различава от деня на изпращане на плащането). Валутата на сумата на изпратената операция е щатски долари (за плащания извършени в долари) и евро (за всички останали плащания). УниКредит Булбанк АД не прилага допълнителни комисиони при превалутиране на трансакциите, извършени с банкови карти.

Активация на картата

Процесът по активация на карта вече е много по-бърз и лесен. След като получите своята банкова карта, можете да я активирате сами като смените първоначалния си ПИН код на банкомат на UniCredit Bulbank или всички други банкомати с логото на БОРИКА АД*.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

*Активирането на карта и смяната на ПИН код е възможно само на банкомати в България!

Приложение на дебитната карта

 • Плащате безконтактно – бързо, лесно и сигурно с едно движение, без въвеждане на ПИН код за покупки до 100 лв. в търговски обекти в страната, маркирани със символа за безконтактни плащания. 
 • Използвате картата при резервации на автомобили под наем, самолетни билети и хотели.
 • Теглите пари в брой от банкомат и на каса в банка от ПОС терминал.
 • Променяте ПИН-код, проверявате наличност по сметка и последните пет трансакции само на банкомати в България.
 • Плащате стоки и услуги в интернет.
 • Плащате сметки и услуги от банкомат в България чрез системата B-Pay.
 • Проверявате наличност по картовата сметка на банкомати в България и в чужбина.
 • При безконтактни плащания в чужбина стойността на плащането, под която не се изисква въвеждането на ПИН код, е различна и се определя от банката, обслужваща терминала и международните картови организации (МКО). За Европа например средният лимит за плащане без въвеждането на ПИН код е 50 евро.

Издаване на картата

Необходими документи

 • Лична карта на клиента 
 • Чужденците представят документ за пребиваване в България
 • Попълване на Искане за издаване на дебитна карта за юридически лица при посещение на клон на УниКредит Булбанк

Заявете вашата Visa Business Debit

В клон на банката

Заявете картата във всеки клон на банката.


През електронното и мобилното банкиране

Булбанк Онлайн
Булбанк Мобайл

Съвети за сигурност

Погрижете за финансовата си сигурност, като спазвате няколко основни правила, когато използвате картата си.

Допълнителни услуги към карти

Други предложения за банкови карти