Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Практични съвети при работа с реално терминално устройство ПОС

При  ежедневната работа с ПОС терминал понякога забравяме за някои важни детайли.

Затова сме ви подготвили няколко практични съвета, с които може да бъдете по-спокойни и сигурни при работа с ПОС устройство и да избегнете излишните затруднения за вас и клиентите ви.

Практични съвети при работа с реално терминално устройство ПОС

Кога е необходим подпис от клиента върху разписката от реалното терминално устройство ПОС?

 

 • Картодържателят разписва ПОС разписката, само ако върху нея е налично поле за подпис.
 • Ако върху разписката липсва поле за подпис, НЕ е необходимо клиентът да я разписва.

 

При плащания в казина, игрални зали или обменни бюра върху лицевата страна на оригиналната разписка от реалното терминално устройство ПОС служителят задължително записва:

 

 • Първите 4 цифри от номера на банковата картата
 • Номера и вида на документа за самоличност, валидността и мястото на издаването му
 • Имената на картодържателя
 • Подпис върху разписката от страна на клиента, дори да е въведен ПИН код

Подобряване на обслужването на клиентите при плащания в хотели и рент-а-кар компании с ръчно въвеждане на картови данни (Key Entry) на реалното терминално устройство ПОС.

 

Когато получите картови данни (номер и валидност на карта) от клиент или през съответната система за резервации следва да:

 

 • Направете блокировка по кредитната или дебитната карта на клиента за съответната сума, без да го таксувате директно (извършвате авторизация на плащането).
 • Сумата не трябва да надхвърля стойността на потвърдената от клиента резервация.
 • Когато клиентът посети хотела или рент-а-кар компанията, е необходимо картата му да бъде прочетена на реалното терминално устройство ПОС (чрез магнитната лента или чипа) през функция „Покупка + код“; За да извършите правилно операцията, следва да използвате кода на първоначално взетата авторизация.
 • Клиентът трябва да се разпише върху ПОС разписката, ако е необходимо.
 • Ако клиентът не пристигне в хотела или рент-а-кар компанията, имате опция да съберете неустойка („No Show“) в размер на цената на една нощувка или еднодневен наем на автомобил.
 • При неизпълнение на клаузи по договор, неплатени услуги като например мини бар, нанесени щети по автомобил, глоби и други в срок от 10 дни, от връщането на автомобила или ползването на хотела, търговецът следва да:
 1. Изпрати уведомление до клиента, придружено с официален документ- експертно становище от застраховател, лицензиран сервиз, акт за нарушение и други за сумата, която клиентът дължи.

 2. Да изчака отговор на изпратения имейл от клиента си в рамките на 10 дни.

 3. Удържи дължимата сумата  чрез трансакция от картата на клиента в срок максимум 90 дни от датата на напускане на клиента от хотела или от връщане на автомобила.

 • Съгласието на клиента с покупката и нейните общи условия следва да се удостовери чрез подпис върху документ на търговеца или чрез попълване на електронна форма при потвърждаване на онлайн резервация (Check-box).

Колко време се съхраняват документите за извършени плащания?

 

 • Всички разписки и документи, свързани с извършени трансакции, се съхраняват от търговеца в срок от 13 месеца от датата на трансакцията.

 

Как да процедирате при възстановяване на суми към клиенти?

 

 • Попълнената бланката за Reversal/Refund (възстановяване на средства) се изпраща към обслужващия банкер за изпълнение на операцията. В случай че сумата на резервацията следва да бъде възстановена на клиента (поради отказ от страна на клиента или търговеца, объркана или дублирана резервация и други), търговецът е този, който инициира възстановяването на средства, като попълва бланка за Reversal/Refund и я изпраща към обслужващия го банкер.
 • Възстановяването на средства на клиенти се извършва само чрез Reversal/Refund операция по картата, с която е направена първоначалната трансакция.

Как се процедира при неуспешни трансакции?

 

 • В случай че терминалното устройство ПОС не разпечата разписка или на същата е изписано „Отказана  трансакция“, значи плащането е неуспешно.
 • За да проверите коя е последната успешна транзакция, натиснете бутона за повторна разписка на реалното терминално устройство ПОС.
 • Ако транзакцията е неуспешна, опитайте отново да прочетете картата. При необходимост може да помолите клиента да плати с друга карта.

При необходимост от съдействие за проверка на съмнителна транзакция може да се обърнете към:

 

Вашия обслужващ банкер

.

Център за контакт с клиенти

Икона

на телефон  02/ 933 7 212 или на кратък номер 15 212 за местни мобилни оператори.

Допълнителна информация за плащанията на реално терминално устройство ПОС може да получите от:

 

 • Общите инструкции за реално терминално устройство ПОС за приемане на плащания с банкови карти.