Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Реален ПОС терминал

Създайте допълнително удобство за клиентите си и започнете да приемате плащания с карта.

 • ПРОМО Станете наш клиент с ПОС на специални цени от 0.99% такса за приемане на всички видове карти за период от 6 месеца.
 • Дистанционен процес по одобрение и електронно подписване на документи.
 • Кратки срокове за инсталиране и следпродажбено обслужване.

ЗАЯВЕТЕ

Реален ПОС терминал

Ползи

 • Допълнително удобство за клиентите
 • Намаляване на касовите наличности
 • Бързо счетоводно отчитане

Характеристики

Приемане на трансакции

Икона

Приемане на всички видове трансакции с карти (Visa, V PAY, Visa Electron, Mastercard, Maestro и Diners Club International).

Валута на ПОС терминала и сметката

Икона

Лева, евро. С възможност за осчетоводяване на плащанията и събиране на дължимите такси по две отделни разплащателни сметки лева и евро.

Срок за заверка на плащанията

Икона
 • До 1 работен ден

Време на инсталиране

Икона
 • 5 работни дни за регион София
 • 8 работни дни за страната

Техническа поддръжка

Икона

24 часов/7 дневен дежурен център за обслужване.

Параметри

Такса

Финансови параметри за Visa, V PAY, Visa Electron, Mastercard, Maestro и Diners Club International, издадени от Доставчици на платежни услуги със седалище в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

1,20% за потребителски дебитни/предплатени карти
1,60% за потребителски кредитни карти
1,80% за корпоративни карти

Финансови параметри за Visa, V PAY, Visa Electron, Mastercard, Maestro и Diners Club International, издадени от Доставчици на платежни услуги със седалище извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

1,80% за потребителски дебитни/предплатени карти
1,80% за потребителски кредитни карти
2,00% за корпоративни карти

Инсталиране на реално терминално устройство ПОС

Без такса

Месечна такса за поддръжка на GPRS карта за пренос на данни

5 лв. (с вкл. ДДС)

Такса за ползване на терминално устройство ПОС при реализиран месечен оборот до 1 500 BGN включително 12 лв. (с вкл. ДДС)

Извлечение по имейл

Без такса

Кандидатстване

За реален ПОС терминал могат да кандидатстват всички юридически лица (регистрирани по Търговския закон), еднолични търговци и други физически лица, които извършват търговска дейност, съгласно чл. 2. от Търговския закон - самоосигуряващи се и лица, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност или хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитавани от тях жилища.


Заявете консултация за ПОС терминал през онлайн формата в 4 лесни стъпки

 

rPOS-Step-01-400px.png

Дистанционна консултация с експерт

rPOS-Step-02-400px.png

Онлайн подаване на искане за ПОС терминал

rPOS-Step-03-400px.png

Одобрение и дигитално подписване на договора

rPOS-Step-04-400px.png

Инсталиране на ПОС терминала и обучение на персонала

 

Свържете се с ипотечен консултант за ипотечен кредит "Моят нов дом"

Заявете

Допълнителни функционалности

 • Стационарни устройства с GPRS и LAN (Ethernet) комуникация
 • Мобилни устройства с Wi-Fi и GPRS комуникация
 • mPOS терминал 

Свързване на терминалното устройство ПОС с касовата система в търговския обект.

Услугата позволява извършване на плащане на стока или услуга без физическото присъствие на картата. Предлага се на търговци, чиито предмет на дейност е свързан с хотелски резервации и рент-а-кар услуги.

Картодържателят може да получи до 50 лв. в брой за една трансакция при плащане на стоки или услуги с карта на Visa, V PAY, Visa Electron, Maestro и MasterCard.

Гъвкава и автоматизирана програма за взаимно партньорство между банката и търговци. Програмата дава възможност на търговеца да възнагради свои клиент с награда под формата на точки при извършване на плащане с карта. Партньорите могат да създават различни кампании като happy hour, достигнат оборот или при рожден ден на клиента.

Разсрочването на покупка е нова и изключително удобна функционалност, която ще Ви донесе ползи в бъдеще, спомагайки за увеличаване на продажбите Ви.

Всеки клиент с кредитна карта на физически лица UniCredit Shopping card издадена от Банката ще се възползват от възможност да разсрочват всяка направена покупка на Ваш ПОС терминал на стойност равна или по-голяма от 50 лв, като за период от 3 месеца таксата за разсрочване ще бъде в размер на 0%.

Разсрочването може да бъде направено и за период от 6, 9, 10, 12, 18, 24, или 36 месеца, за който следва да се заплати и такса съгласно Тарифата на Банката за физически лица.

Инструкции и съвети