LEI код

С настоящото бихме искали да ви информираме, че съгласно Европейски регулативни изисквания (MiFID II, EMIR II и др.) за всички клиенти юридически лица на УниКредит Булбанк АД става задължително:

  • считано от 01.11.2017г. поддържането на абонамента за Legal Entity Identifier (LEI код) по време на целия срок на деривативната сделка, когато клиента е финансов контрагент;
  • считано от 01.01.2018г. ще се изисква предоставяне на валиден LEI код и преди предоставяне на инвестиционни услуги на юридически лица, като приемане на поръчка за търговия и/или сключване на сделка с финансови инструменти.

Издаването и подновяването на LEI код изисква технологично време и може да бъде извършено от всяка една местна оперативна единица - "Local Operating Unit" (LOU), която е част от глобалната система на LEI в рамките на Европейския Съюз. Веднъж издаден, LEI кодът има валидност, която стандартно е около 1 година и клиентът е необходимо да следи за неговото удължаване. Считано от Ноември 2017 Централен депозитар приема заявки за издаване на LEI код: http://csd-bg.bg/.

Повече информация и списък с местните оперативни единици (LOU) можете да намерите на интернет страницата на ROC – Regulatory Oversight Committee на адрес: https://www.leiroc.org.

 

LEI кода можете да изпращате на вашия обслужващ банкер.

Неспазването на настоящото задължение от страна на пазарен участник би могло да доведе до административни санкции за него. 

 

Често задавани въпроси

LEI код може да бъде издаден от  всяка местна оперативна единица - "Local Operating Unit" (LOU), която е част от глобалната система на LEI в рамките на Европейския Съюз. Повече информация и списък с местните оперативни единици (LOU) можете да намерите на интернет страницата на ROC – Regulatory Oversight Committee или на сайта на КФН:

цената за издаване и подържане на валиден LEI код се определя от местната оперативна единица.

осигуряването на валиден LEI код е отговорност на клиента и свързаните разходите са за негова сметка.

банката не извършва услуги свързани с издаването и подържането на LEI код.

веднъж издаден, LEI кодът има валидност, която стандартно е около 1 год.. Клиентът е необходимо да следи за неговото удължаване. Възможни са и други срокове/периоди според специфичните условия на организацията издател на вашия LEI код.

организацията издател на вашия LEI код изпраща напомнящо електронно писмо за необходимостта от подновяване, както и датата на изтичане валидността на вашия LEI код.

LEI код е необходим във връзка с изпълнение на задълженията по регулативните изисквания на Европейския съюз (MiFID II / MiFIR, EMIR II и др.).

неспазването на настоящото задължение от страна на пазарен участник би могло да доведе до административни санкции за него. 

За повече информация можете да се обърнете към обслужващия ви банкер.