Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансиране на фотоволтаични инсталации

 • Бърза процедура за одобрение.         
 • Улеснен достъп до финансиране.

Финансиране на фотоволтаични инсталации

Какво представлява Финансиране на фотоволтаични инсталации за  собствено потребление? 

Облекчени условия за финансиране на проекти по линия на процедурата на Министерството на иновациите и растежа за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията".

Предимства

 

 • Улеснен достъп до финансиране преди получаване на безвъзмездната помощ по процедурата на Министерството на иновациите и растежа.
 • Покриване на изисквания за самоучастие по процедурата.
 • Финансиране на етап подаване на електронен формуляр за кандидатстване по процедурата.
 • Бързо одобрение на финансирането.

Характеристики

Характеристики при Финансиране от УниКредит Булбанк

 

 • Срок за кандидатстване за финансиране от УКБ:  31.12.2023 г.
 • Максимален размер на кредитния лимит е  2 850 000 лева.
 • Видове кредити: Инвестиционен кредит; Банкова гаранция за авансово плащане.

Характеристики при кандидатстване по процедурата

на Министерството на иновациите и растежа за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията".

 

 • Минимален размер на безвъзмездното финансиране - 75 хил. лв.
 • Максимален размер на безвъзмездното финансиране - 1 млн. лв.                 
 • Валута : Лева
 • Процедурата е предназначена за дружества, които реализират основната си икономическа дейност  в секторите индустрия или услуги.
 • Възможност за кандидатстване и допълване на лимит с  Инвестиционен кредит или Банкова гаранция за авансово плащане.

         За кого е предназначен продуктът?

Предназначен за съществуващи и нови клиенти на УКБ, които кандидатстват по процедурата на Министерството на иновациите и растежа  „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

Свързани продукти