Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредитна карта Mastercard Business Credit

 • Контрол върху оперативните плащания Имате постоянен достъп до средствата и оптимизирате документооборота си.
 • Значително улеснен процес на счетоводно отчитане във фирмата.
 • Безплатен достъп до бизнес салони Преслав и Плиска на Летище София и удобствата на специалните салони SKY Lounge и Vienna Lounge на международното летище Виена.
 • Безплатна застраховка "Помощ при пътуване и злополука".
 • Гаранция при резервации на автомобили под наем, самолетни билети, хотели, както и при покупки на стоки и услуги в интернет.
Кредитна карта Mastercard Business

Кредитна карта Mastercard Business Credit

Характеристики

Кредитна карта Mastercard Business Credit е практично решение за малки и средни предприятия. Картата съчетава бързина и сигурност и е най-подходящият продукт, който да насочи вашия бизнес в динамична посока. 

Възползвайте се от картата за бизнес клиенти и увеличете възможностите на своята фирма. 

Mastercard Business Credit предоставя подробна информация за управлението на фирмените финанси, намалява до минимум бюрократичните операции, дава по-голям контрол и намалява разходите за администриране на всяко плащане.

Сега кредитните карти Mastercard Business Credit се предлагат при промоционални условия!


Кредитен лимит

Икона

От 1 000 лв. до 50 000 лв.

Валута

Икона

Лева, евро

Време за издаване

Икона

5 работни дни за стандартни

до 48 часа за експресни

Валидност на кредитния лимит

Икона

2 години

Валидност на картата

Икона

4 години

Минимална погасителна вноска

Икона

3% от разрешения кредитен лимит

Гратисен период

Икона

До 45 дни за покупки на ПОС терминал.

При пълно погасяване на общата дължима сума до 15-то число на месеца не дължите лихва за използваните средства за покупки.

Дата на погасяване

Икона

От 1-во до 15-то число на месеца

Покритие

Икона

Международно

Допълнителна карта

Икона

Възможност за издаване

Функционалност

Икона

ЧИП, магнитна лента и безконтактна функционалност.

Погасяване на задължението

Икона

Не е необходимо да се покрива изцяло изразходвания кредитен лимит. Има възможност за плащане само на минимална фиксирана сума всеки месец.

 • Директен дебит - автоматично погасяване от друга сметка на минимална погасителна вноска или на цялото задължение по кредитната карта.
 • Мобилно или онлайн банкиране - погасяване на минимална погасителна вноска или на сума по-голяма от нея директно по картовата сметка.
 • Вноска на банкомат - в брой по кредитната карта.
 • По сметка на каса в банков клон.

24/7 център за обслужване

Икона

При инцидент или при необходимост от проверка на салдо по картата

Извлечения и известия

Икона
 • Безплатно месечно извлечение по e-mail
 • Безплатен напомнящ SMS и e-mail 5 дни преди датата на издължаване за дължима сума и 3 дни след датата на издължаване

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Тарифа и общи условия

Издаване и обслужване

Параметри

Стойност

Издаване

Без такса

Експресно издаване/преиздаване

40 евро

Преиздаване след изтичане срока на валидност

Без такса

Преиздаване преди изтичане срока на валидност

10 евро

Промо Годишна такса за обслужване на основна карта Без такса за първата година, след това 50 лева

Годишна такса за обслужване на допълнителна карта

35 евро

Промяна параметри по карта

5 евро

Допълнителна карта

Да

Преференции и пакетни програми

Безплатна застраховка

Автоматично абонирана за Виртуален ПИН

Трансакционни такси

Параметри

Стойност

Плащане в търговски обекти в страната и чужбина

Без такса

Плащане на стоки и услуги в интернет

Без такса

Теглене на пари в брой от банкомат:

на банката

1,50% + 1.50 евро

на друга банка в България

2,50% + 4 евро

в чужбина

3% + 4 евро

Проверка на салдо на банкомат в България

0.50 лв.

Трансакции в системите ePay.bg/B-pay

Без такса

Теглене на пари в брой чрез ПОС терминал:

в клон на банката

1% + 3 евро

на друга банка в България

2,50% + 4 евро

в чужбина

3% + 4 евро

 

Трансакционни лимити

Параметри

Стойност

Плащане на ПОС терминал в търговски обект

8 000 лв. за 1 трансакция

26 000 лв. за 24 часа

36 000 лв. за 7 дни

Теглене в брой от банкомат и на ПОС в банков клон в България

2 000 лв. за 1 трансакция

4 000 лв. за 24 часа 

14 000 лв. за 7 дни

Теглене в брой от банкомат и на ПОС в банков клон в чужбина

1 000 лв. за 1 трансакция

4 000 лв. за 24 часа 

14 000 лв. за 7 дни

Общ брой плащания за период

80 бр. за 24 часа

140 бр. за 7 дни

Активация на картата

Процесът по активация на карта вече е много по-бърз и лесен. След като получите своята банкова карта, можете да я активирате сами като смените първоначалния си ПИН код на банкомат на UniCredit Bulbank или всички други банкомати с логото на БОРИКА АД*.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

*Активирането на карта и смяната на ПИН код е възможно само на банкомати в България!

Приложение на картата

 • Използвате картата при резервации на автомобили под наем, самолетни билети и хотели.
 • Теглите пари в брой от банкомат и на каса в банка от ПОС терминал
 • Плащате стоки и услуги в интернет.
 • Променяте ПИН-код, проверявате наличност по сметка и последните пет трансакции само на банкомати в България.
 • Плащате сметки и услуги от банкомат в България чрез системата B-Pay.
 • Проверявате наличност по картовата сметка на банкомати в България и в чужбина.
 • Нареждате или получавате Cash M превод мигновено на всеки един банкомат на банката.

Кандидатстване

Необходими документи и условия

 • Лична карта на клиента
 • Чужденците представят документ за пребиваване в България
 • Попълване на Искане за издаване на бизнес кредитна карта

Заявете вашата Mastercard Business Credit

В клон на банката

Заявете картата във всеки клон на банката.

Съвети за сигурност

Погрижете за финансовата си сигурност, като спазвате няколко основни правила, когато използвате картата си.

Допълнителни услуги

Други предложения за банкови карти