Съвети при плащане на ПОС

Плащането с банкови карти на ПОС устройства е изключително удобно, а с навлизането на безконтактните карти тези плащания вече стават по-бързи от всякога.

Не се притеснявайте да плащате на ПОС терминали. Ако спазвате няколко основни правила, може да сте спокойни за средствата по вашата карта и безпроблемно да се възползвате от предимствата на този метод.

По време на плащане

терминалът и картата ви следва да са на видимо място пред вас.

Ако картата ви е безконтактна

то тя следва да остане при вас по време на плащането.

Преди да потвърдите плащане

проверете дали сумата, изписана на дисплея на ПОС терминала е коректна

Ако ПОС терминалът изиска ПИН код

при въвеждането му го прикривайте внимателно с ръка.

Не е необходимо да разписвате

разписката от терминала, ако върху нея е налично съобщение «не се изисква подпис».

В случай на отказано плащане

можете да се свържете с Център за контакт с клиенти на банката, за да проверите причината за отказ или да заплатите по алтернативен начин.

Търговецът може да изиска

документ за самоличност за да свери името с това от вашата карта.

Служителите в търговските обекти

нямат право да записват данни от вашата карта.

Част от картовите ви данни

могат да бъдат записани върху разписката от ПОС терминала единствено ако плащането се извършва в обменно бюро или ако сте дали данните си чрез съответната резервационна форма на хотел, туристическа или рент-а-кар агенция.

След приключване на трансакцията

не забравяйте да вземете картата и разписката от ПОС терминала, както и издадените от търговеца допълнителни фактури и документи. Същите могат да ви потрябват в последствие.

Ако установите, че плащането ви е дублирано

че са ви задължили с по-голяма или по-малка сума от дължимата и сте все още в обекта, то сигнализирайте в момента на търговеца. Ако не получите съдействие от него, обърнете се към банката.

В случай, че забравите картата си

при търговец, изгубите я или ви я откраднат, позвънете незабавно на денонощните телефони за съдействие, за да блокирате картата си своевременно.

Възползвайте се от допълнителни услуги

създадени за вашата сигурност и комфорт, които банката предлага, като SMS нотификация, парола за сигурни плащания или застраховка.