Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Съвети при теглене на банкомат

Най-често дебитните банкови карти се използват на банкомати (ATM) за трансакции от типа: теглене на пари в брой, извършване на справки и плащане на сметки.

Когато използвате картата си на банкомат, без значение за каква трансакция, е добре да се погрижите за финансовата си сигурност, като спазвате няколко основни правила.

Съвети при теглене на банкомат

Сменяйте периодично ПИН кода

Икона

и го прикривайте с ръка при въвеждането му на банкомат.

Не записвайте ПИН кода

Икона

върху картата си, на хартиен или какъвто и да било друг носител.

Пазете картовите си данни

Икона

не ги предоставяйте на близки, познати или приятели и не ги оставяйте без наблюдение на обществени места.

Преди да използвате банкомата

Икона

огледайте терминала за допълнителни устройства или камери. Ако забележите нещо необичайно, потърсете друг банкомат.

Следете редовно движението

Икона

по сметката си и при необходимост или съмнение за нередности се свържете с банката.

При теглене проверете

Икона

дали наличната сума отговаря на заявената. Ако установите разминаване, потърсете най-близкия банков клон.

При задържане на картата ви

Икона

по време на теглене от банкомата, позвънете незабавно на денонощните телефони за съдействие, за да я блокирате и да получите насоки за последващи действия.

При загуба или кражба

Икона

на вашата карта, позвънете незабавно на денонощните телефони за съдействие, за да блокирате картата си своевременно.

Следвайте точно инструкциите

Икона

посочени на екрана на банкомата. Не се оставяйте да бъдете разсейвани от непознати, които любезно ви предлагат помощта си.

Възползвайте се от услугите

Икона

създадени за вашата сигурност и комфорт, които банката предлага, като SMS нотификацияпарола за сигурни плащания или застраховка.