Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Изложби

Изложба на Боряна Савова

 

 

Изгубени и намерени

Боряна Савова представя самостоятелната си изложба „Изгубени и намерени“ в УниКредит Студио

Изложбата разглежда живота на идеите: кога остават себе си, кога се изгубват напълно и кога намират нов смисъл.

Изразното средство тук е трансформацията – опит за променяне на първоначалното чрез различни техники – от глич алгоритми до съшиване с конци.

В процеса участват не само творбите, но и техните отражения. Не само зрителят, но и неговата рефлексия.

(без)цветни мотиви

Идеите надживяват промените. Независимо от метаморфозите, които претърпяват, те могат да запазят същността си. Дигиталните графики от серията „(без)цветни мотиви“ представят момента на трансформацията като красиво състояние на изгубване и намиране. Художникът прилага натиск, пуска изображения с цветни мотиви през филтър в акт на самодеструкция. В крайния резултат цветята са загубили цвета си, постепенно губят и формата си, но импресията за тяхната същност остава.

(ти) между фрагментите

Промените надживяват идеите. Независимо колко ярка е първоначалната идея, през призмата на промяната тя може да придобие съвсем нова същност, да се преобърне, раздели на фрагменти, да образува ново цяло с други идеи или да изгасне. Инсталацията „(ти) между фрагментите“ е пренареждане на части от рисунки и графики на хартия, чиито смисъл и първоначална идея вече са изгубили своя сантимент за художника. В акт на самодеструкция, художникът ги събира, фрагментира, разбърква и зашива заедно, за да ги съедини в едно ново цяло. Формата се променя, първоначалната същност на всяко произведение я няма, а зрителят се превръща в част от трансформацията и преоткриването.

Разгледайте каталога на изложбата

 

UniCreditStudio-Lost-and-found.PNG

Боряна Савова завършва степен бакалавър в специалност „Графика“, Национална художествена академия през 2021. Занимава се с печатна графика с техниките линогравюра, суха игла и монотипия, както и с дигитална графика, в която експериментира с различни видове алгоритми за разместване на пикселите в изображението и техники за създаване на гличове.