Точка на баланс

Целта на изложбата е да потопи посетителя в среда, която да го откъсне от ежедневието. Чрез противопоставянето на различни изразни средства и идеи творбите на Магдалена Николова и Сандра Стойчева взаимно се допълват, като създават усещане за баланс.