Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Ипотечен кредит "Моят нов дом"

С ипотечен кредит „Моят нов дом“ от УниКредит Булбанк вие получавате:

 • Дистанционна консултация при дистанционно кандидатстване и електронно подписан договор, не се дължи такса за документално оформяне на обезпечение
 • Финансиране до 85%
 • Срок до 35 години Максимална възраст към краен срок на кредита – 70 години 
 • Преференциални условия за млади семейства с максимален размер на финансиране до 100% от оценката на имота и с минимално самоучастие от 5% от цената по предварителен договор

 

Ипотечен кредит "Моят нов дом"

Ипотечен кредит калкулатор

 1. Изчислете вноска
 2. Изберете начин за контакт
 3. Изпратете запитване

Изчислeте месечната си вноска

Money icon
10 000 1 000 000
Calendar icon
12 Месеца 420 Месеца
Balance wallet icon
Обща дължима сума
Такси и други разходи
Такса за документално оформление
Такса План Плюс за ежедневно банкиране
Застраховка Живот (месечно)
Застраховка Имущество (годишно)

Изберете начин за контакт

Как предпочитате да се свържем с вас?

Изпратете запитване

Избрана вноска
Лична информация
Изпишeте трите си имена по лична карта на кирилица, отделени с интервал. Максимум 50 символа, като допустими символи, които могат да се съдържат в името са “-“.
 
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Моля въведете минимум 5 символа или премахнете линка от съобщението.
Проверката за роботи е задължителна.

Ипотечният сертификат представлява удостоверение с ориентировъчно изчисление за максимален размер на кредита, който може да получите.

Заявете сертификат

 

Предназначението на калкулатора е да ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите от изчисленията не обвързват банката. Примерните изчисления са валидни за целия срок на договора при анюитетни вноски.

Характеристики

Размер на финансиране

Икона
 • До 85% от пазарната оценка на имота, като даваме възможност за избор на клиента - да отговаря с цялото си имущество или ограничено, до размера на предоставеното обезпечение.
 • До 100% от оценката на имота (до 250 000 евро) за млади семейства.

Цел

Икона
 • Ипотечен кредит за покупка на имот, за строеж и/или довършителни дейности
 • Рефинансиране на аналогични целеви кредити

Срок

Икона
 • От 61 дни до 35 години
 • Възраст при изтичане срока на кредита - максимум 70 години

Обезпечение

Икона

Първа по ред ипотека на недвижимия имот, служещ за обезпечение, или на друг имот

Необходимост от застраховка Живот

Икона

Да

Необходимост от застраховка Имот

Икона

Да

*Референтен лихвен процент за съответната валута - ИСДД за лева, EURIBOR за евро.

Пример:

Одобрен размер на кредит 150 000 лв. Срок на кредит: 30 години. Вид и брой погасителни вноски: 360 бр. анюитетни:

Размерът на месечната погасителна вноска при ипотечен кредит с промоционален плаващ лихвен процент 2.69% - 667.27 лв. и ГПР 3.53 % за целия срок на кредита. Обща дължима сума в края на периода – 241 963.11 лв.

Одобрен размер на кредит 150 000 лв. с фиксиран лихвен процент за първите 5 години и плаващ лихвен процент за останалите 30 – общ срок на кредита - 35 години. 420 бр. вноски – анюитетни:

Размерът на месечната погасителна вноска при Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент е 688.94 лв. за първите пет години и 634.87лв за останалия период на кредита. Размер на  фиксирания  годишен лихвен процент за първите пет години 3.59% и плаващ лихвен процент за останалия период на кредита 2.89%. ГПР 3.93% за целия срок на кредита. Обща дължима сума в края на периода – 271 608.84 лв.

Месечна премия по застраховката Живот – 52.50 лв или 17 749.50 лв. за целия период на кредита и премия по застраховка на имота – 168.30 лв. за първата година (валидно и за двата представени примера).

Годишна премия по застраховка на имот се изчислява на база остатъчен дълг по кредита/пазарна оценка на имота към момента на отпускане на кредита.

Изчисленията в примерите включват разходи за документално оформяне на обезпечение, месечна такса за обслужваща сметка по кредита в размер на 4 лв., разходи по Имуществена застраховка с покритие по остатъчен дълг на кредита, разходи по застраховка Живот за целия срок на кредита.

Възможните движения в обменния курс на чуждестранна валута може да се отразят върху размера на общата сума, дължима от потребителя.

Превод на работна заплата е необходимо условие за предоставяне на кредита.

ГПР по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

Допълнителните разходи, дължими по договора за кредит, които стават част от ГПР след като станат известни на Банката, са:

 • Нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека в полза на Банката; Нотариалните и държавни такси за подновяване и заличаване на учредените в полза на Банката обезпечения; Разходите за изготвянето на пазарна оценка на предлаганото обезпечение
 • Вид на вноските: Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски
 • Метод на изчисляване на лихвата: Реален брой дни/360
 • Честота на усвояване: Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване

ГПР по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

Допълнителните разходи, дължими по договора за кредит, които стават част от ГПР след като станат известни на Банката, са:

 • Нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека в полза на Банката;
 • Нотариалните и държавни такси за подновяване и заличаване на учредените в полза на Банката обезпечения;
 • Разходите за изготвянето на пазарна оценка на предлаганото обезпечение.

Горепосочените допълнителни разходи не са включени в посочените в примера общи разходи по кредита и стават част от ГПР, когато станат известни на Банката.

Често задавани въпроси

Ипотечният кредит е форма на паричен заем от банкова институция, който се отпуска от банката най-често за целите за закупуване на жилище -недвижимия имот е залог на плащането.

Ипотечен кредит е обобщено понятие на всички видове кредити, обезпечени с ипотека на недвижим имот. Жилищен кредит е кредит за закупуване на недвижим имот – къща или апартамент, най-често обезпечен с ипотеката на закупувания имот.

При договор за кредит с променлив лихвен процент кредиторът прилага референтен лихвен процент по определена от него методика.  Методиката съдържа ясна и разписана изчислителна процедура (формула), в която се посочват видът, количествените изражения и относителната тежест на отделните компоненти.

Банката изчислява кредитоспособност или т. нар. съотношение дълг/доход. Това съотношение не трябва да надвишава определената от банката граница. Минимално изискуем доход след приспадане на данъци, осигуровки и т. нар. разходи за  издръжка е 300 BGN.

За да получи одобрение за ипотечен кредит, клиентът трябва да отговаря на няколко стандартни условия:

 • Да има навършени 18 години;
 • Да работи на постоянен трудов договор, който не е в изпитателен срок;
 • Да има чиста кредитна история;
 • Да има редовни социални и здравни осигуровки;
 • Да може да докаже доход, от който 50-65% ще са достатъчни за покриването на всички месечни задължения, включително и новата вноска по ипотечния кредит.

Погасяването на ипотечните кредити става чрез намаляващи или равни месечни вноски, най-често автоматично теглени от сметка на клиента. При равните (анюитетни) месечни вноски общият размер на месечната вноска е еднакъв, докато лихвите намаляват, а главницата расте с нормалните уговорени темпове. Когато е избрано погасяване чрез намаляващ погасителен план, първата месечна вноска е най-висока и започва да намалява постепенно, в всеки изминал месец. Причината е, че лихвените вноски намаляват, докато месечната вноска по главницата си остава фиксирана.

За всяко искане за предоговаряне на условия по кредит е необходимо да се подаде искане по образец на Банката. Това може да стане като се обърнете към обслужващият Ви мениджър клиенти или посетите удобен за Вас филиал. В случай, че молбата за предоговаряне предполага необходимост от преоценка на кредитоспособност и/или обезпечение, обслужващият Ви служител може да поиска да му предоставите необходимите документи. Дължимите такси съобразно вида на предоговаряне може да проверите в тарифата на Банката.

За имоти в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Стара Загора, Плевен, Русе и Велико Търново, може да получите финансиране до 85% от пазарната оценка на имота, а за всички останали градове размерът е до 80%.

Актуално

Допълнителна информация

Намерихте мечтаното жилище?! Сега е време да проверите всички необходими документи, за да изтеглите ипотечен кредит.


„УниКредит Булбанк“ АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Възраждане“, пл. „Света Неделя” № 7, електронен адрес: www.unicreditbulbank.bg, лицензирано да осъществява банкова дейност под надзора на Българската народна банка, въз основа на Заповед № РД 22-2249/16.11.2009 г. на управителя на Българската народна банка.

Кандидатстване

 

Заявета дистанционно ипотечен кредит "Моят нов дом" от УниКредит Булбанк.

 

Заявете дистанционно

и преминете лесно и удобно през стъпките до желаното жилище.

 

Заявете онлайн консултация преди да поискате Ипотечен кредит.

Дистанционна консултация с експерт и получаване на персонална оферта

 

Обсъдате с експерт всички въпроси по телефон или с видео разговор

Възползвате се от правна информация и обменяте документи електронно

Получете персонална оферта и одобрение за ипотечен кредит "Моят нов дом".

Получавате одобрение и подписвате договора електронно

 

 

ОНЛАЙН ЗАПИТВАНЕ

 

Лесно и изцяло дистанционно

Попълнете кратката форма за вашия ипотечен кредит само с няколко клика.

Свържете се с ипотечен консултант

02/ 933 72 22 на цената на градски разговор

Заповядайте в клон на банката

Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк.