Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Зелена ипотека

Във връзка с тенденциите на пазара, социална ангажираност по отношение на екологията и пестенето на енергия, както и нуждите и интересите на все повече клиенти към покупката на енергийно ефективни жилища, разработихме нова инициатива при ипотечното кредитиране.

Запитване

Зелена ипотека

Предимства

 

Заявете онлайн консултация преди да поискате Ипотечен кредит.

Допълнителна лихвена отстъпка по вашия ипотечен кредит

 

 

Заявете онлайн консултация преди да поискате Ипотечен кредит.

Преференции относно данък сгради

 

 

Заявете онлайн консултация преди да поискате Ипотечен кредит.

Значително по-ниски разходи за битови сметки

 

 

Заявете онлайн консултация преди да поискате Ипотечен кредит.

Енергийно ефективният имот има по-висока стойност

 

 

Зелена отстъпка в лихвата

Получавате специална зелена лихвена отстъпка при закупуване на жилище в сграда с енергийна ефективност клас А или по-висок, удостоверено с предоставяне на копие на сертификат за енергийна ефективност.

 

Сертификат за енергийна ефективност

Сертификатът за енергийна ефективност се издава въз основа на енергийните характеристики на сградата след завършване на строителството и преди въвеждането ѝ в експлоатация. Всички новопостроени сгради след 2010 г. имат енергиен сертификат или придобиват такъв след изпълнение на енергоспестяващи мерки и извършване на строително-монтажни дейности, водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата.

От къде мога да получа копие на сертификат за енергийна ефективност?

 

ESG.png  

От строителната компания, построила сградата.

ESG.png

От общината по местонахождение на сградата.

ESG.png

В техническия паспорт на сградата.

 


ml-certificate-energy-a (1).jpg

  Вижте как изглежда Сертификата за енергийна ефективност.

Допълнителни ползи

ESG.png  Енергийните сгради от висок клас имат и преференции относно размера на данък сгради.

ESG.png  Ако сертификатът е с категория „А”, освобождаването от данък сгради става за период от 7 години. В случай че в сградата е изпълнена мярка за използване на възобновяеми енергийни източници, този срок се увеличава на 10 години.

ESG.png  Положително влияние върху околната среда и намаляване на парниковите газове.

ESG.png Получавате оптимален комфорт, тишина и добър микроклимат.