Ипотечен кредит "Моят нов дом"

С ипотечен кредит „Моят нов дом“ от УниКредит Булбанк вие получавате:

 • Промоционален лихвен процент от 2.69%
 • Финансиране до 90%
 • Срок до 35 години
 • Дистанционна консултация и одобрение

ЗАЯВЕТЕ

Кандидатстване

Лесно и изцяло дистанционно

Вижте стъпките на дистанционния процес по-долу.

Свържете се с ипотечен консултант

02/ 933 72 22 на цената на градски разговор

Заповядайте в клон на банката

Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк.


MLoans-DistanceProcess-Man-300px.png

Заявете дистанционно

и преминете лесно и удобно през стъпките до желаното жилище.

 

MLoans-DistanceProcess-Infographic-Step1.png

Насрочвате онлайн консултация

 

 

MLoans-DistanceProcess-Infographic-Step2.png

Обсъждате с експерт всички ваши въпроси по телефон или с видео разговор


MLoans-DistanceProcess-Infographic-Step3.png

Получавате вашата персонална оферта и одобрениеMLoans-DistanceProcess-Infographic-Step4.png

Възползвате се от правна консултация и съдействие
на всеки етап от сделката

MLoans-DistanceProcess-Infographic-Step5.png

Обменяте всички документи електронно

MLoans-DistanceProcess-Infographic-Step6.png

Остава само да подпишете договора за вашия жилищен кредит във филиал на банката

 

MLoans-DistanceProcess-Woman-300px.png

 

ЗАЯВЕТЕ

 

вашата онлайн консултация сега!

Характеристики

Размер на финансиране

До 90% от пазарната оценка на имота, като даваме възможност за избор на клиента - да отговаря с цялото си имущество или ограничено, до размера на предоставеното обезпечение.

Цел

 • Финансиране на покупка, строително-ремонтни и/или довършителни дейности на закупувания жилищен имот
 • Рефинансиране на аналогични целеви кредити

Срок

От 61 дни до 35 години

Лихвени проценти

Годишен лихвен процент, който се формира от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута*, завишен с фиксирана надбавка.

*Референтен лихвен процент за съответната валута - ОДИ за лева, EURIBOR за евро, LIBOR за щатски долар, британски лири, швейцарски франкове, или друг индекс с различна срочност

Валута

Лева или евро

Вид вноски

Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски.

Обезпечение

 • Ипотека на закупувания с кредита имот
 • Ипотека на друг имот
 • Финансови обезпечения

Метод на изчисляване на лихвата

Реален брой дни/360

Честота на усвояване

Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване

Необходимост от застраховка Живот

Да

Необходимост от застраховка Имот

Да

Тарифа

 

Пример: Одобрен размер на кредит 150 000 лв. Срок на кредит: 25 години Вид погасителна вноска: Анюитетна Размерът на месечната погасителна вноска е: 692.21 лв. ГПР: 2.77% Изчисленията в примера са направени при промоционален плаващ годишен лихвен процент от 2.69% с превод на работна заплата.

ГПР по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит. 

Допълнителните разходи, дължими по договора за кредит, които стават част от ГПР след като станат известни на Банката, са:

 • Разходите за застраховка „Живот“ за срока на договора за кредит;
 • Разходите за имуществена застраховка на недвижимия имот, предмет на обезпечение за срока на договора за кредит;
 • Нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека в полза на Банката;
 • Нотариалните и държавни такси за подновяване и заличаване на учредените в полза на Банката обезпечения;
 • Разходите за изготвянето на пазарна оценка на предлаганото обезпечение.

Горепосочените допълнителни разходи не са включени в посочените в примера общи разходи по кредита и стават част от ГПР, когато станат известни на Банката.

Условия и документи

На какви условия трябва да отговаряте?

 • Трудов стаж минимум 1 година
 • Чист доход не по-малък от 300 лв. месечно
 • Да сте редовен платец по настоящите си кредити
 • Възраст при изтичане срока на кредита - максимум 70 години
 • Първа по ред ипотека върху недвижимия имот, служещ за обезпечение

Необходими документи

Документите за кандидатстване зависят от клиентския профил. При подготовката им следвайте насоките на банковия консултант.


„УниКредит Булбанк“ АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Възраждане“, пл. „Света Неделя” № 7, електронен адрес: www.unicreditbulbank.bg, лицензирано да осъществява банкова дейност под надзора на Българската народна банка, въз основа на Заповед № РД 22-2249/16.11.2009 г. на управителя на Българската народна банка.

new-home.png

 Наръчник "Моят нов дом"

За да намали загубата на време и пари, УниКредит Булбанк създаде микросайта „Моят нов дом“, който дава полезни съвети и напътствия от идеята за закупуване на жилище до нанасянето в новия дом. Вижте още полезни съвети, с които да сте подготвени във всеки момент за така желаната покупка на жилище.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече

Заявете лесно своя ипотечен кредит чрез мобилно банкиране Булбанк Мобайл.