Стандартен ипотечен кредит

Създайте мечтания от вас дом с помощта на стандартен ипотечен кредит от УниКредит Булбанк. Той предлага финансиране до 85% от пазарната оценка на имота, дълъг срок на погасяване и гъвкавост при определяне на вноската.

 • Плаващ лихвен процент от 2.80* за целия срок на кредита
 • Вноска спрямо вашите възможности и предпочитания
 • Бърз отговор при кандидатстване
 • Дълъг срок на погасяване до 35 години
 • Без такса за предсрочно погасяване след първата година от срока на кредита
 • Без такса за издаване на ипотечен сертификат
   

Запитване

Характеристики

Размер на финансиране

До 85% от пазарната оценка на имота, като даваме възможност за избор на клиента - да отговаря с цялото си имущество или ограничено, до размера на предоставеното обезпечение.

Цел

 • Финансиране на покупка, строително-ремонтни и/или довършителни дейности на закупувания жилищен имот

 • Рефинансиране на аналогични целеви кредити

Срок

До 35 години

Валута

Лева или евро

Лихвени проценти

Годишен лихвен процент, който се формира от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута*, завишен с фиксирана надбавка.

*Референтен лихвен процент за съответната валута - ОДИ за лева, EURIBOR за евро, LIBOR за щатски долар, британски лири, швейцарски франкове, или друг индекс с различна срочност.

Вид вноски

Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски.

Обезпечение

 • Ипотека на закупувания с кредита имот

 • Ипотека на друг имот

 • Финансови обезпечения

Метод на изчисляване на лихвата

Реален брой дни/360

Честота на усвояване

Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване

Допълнително финансиране

 • Финансиране на разходи, свързани с ипотечната сделка - нотариални такси, данъци, други разходи, свързани с покупката на имота

 • Размер на кредита - от 150 лв. до 10 000 лв.

 • Срок - до 10 години

* Потребителският кредит се отпуска след одобрен стандартен ипотечен кредит, но не по-късно от неговото първоначално усвояване.

Необходимост от застраховка Живот

Да

Необходимост от застраховка Имот

Да

Тарифа

new-home.png

Моят нов дом

За да намали загубата на време и пари, УниКредит Булбанк създаде микросайта „Моят нов дом“, който дава полезни съвети и напътствия от идеята за закупуване на жилище до нанасянето в новия дом. Вижте още полезни съвети, с които да сте подготвени във всеки момент за така желаната покупка на жилище.

Научете повече

Изчислете месечната вноска и изпратете запитване

Аз съм на и цената на имота, който искам да закупя е
Планирам да го изплатя за

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

Допълнителните разходи, дължими по договора за кредит, които стават част от ГПР след като станат известни на Банката, са:

 • Разходите за застраховка „Живот“ за срока на договора за кредит;
 • Разходите за имуществена застраховка на недвижимия имот, предмет на обезпечение за срока на договора за кредит;
 • Нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека в полза на Банката;
 • Нотариалните и държавни такси за подновяване и заличаване на учредените в полза на Банката обезпечения;
 • Разходите за изготвянето на пазарна оценка на предлаганото обезпечение.

Горепосочените допълнителни разходи не са включени в посочените в примера общи разходи по кредита и стават част от ГПР, когато станат известни на Банката.

Условия и документи

На какви условия трябва да отговаряте?

 • Трудов стаж минимум 1 година
 • Чист доход не по-малък от 300 лв. месечно
 • Да сте редовен платец по настоящите си кредити
 • Възраст при изтичане срока на кредита - максимум 70 години
 • Първа по ред ипотека върху недвижимия имот, служещ за обезпечение

Необходими документи

Документите за кандидатстване зависят от клиентския профил. При подготовката им следвайте насоките на банковия консултант.

Кандидатстване

Запитване

Изпратете онлайн запитване.

Запитване


Свържете се с ипотечен консултант

02/ 933 72 22 на цената на градски разговор


Заповядайте в клон на банката

Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк.

При кандидатстване в клон на банката

 1. Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк и обсъдете възможностите с наш консултант.
 2. Попълнете искане за ипотечен кредит за физически лица.
 3. Осигурете експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител, присъстващ в одобрен от кредитора списък.
 4. Подгответе документите, които консултантът ви е посочил като необходими за конкретната сделка.

Допълнителни продукти

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Изтеглете безплатно

Булбанк Мобайл

Открийте сметка, управлявайте средствата си и банкирайте изгодно изцяло през телефона си, без да посещавате клон.

Научете повече