Ипотечен кредит с лихва от 2.80*

Промоционалната оферта е валидна до 30.09.2020 г. и важи за нови ипотечни кредити и за рефинансиране на ипотечни кредити.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Условия на промоционална оферта за стандартни ипотечни кредити, предоставяни в лева

  • Променлив лихвен процент, чиято стойност към датата на сключване на договора за кредит е в размер от 2.80
  • Превод на трудовото възнаграждение на кредитополучателя по сметка, открита в „УниКредит Булбанк“ АД
  • Размерът на предоставяния кредит е не по-малък от 200 000 лева или нетният месечен доход на кредитополучателя надхвърля 2600 лева
  • Максимален срок за погасяване на кредита – 35 години

Промоционалната оферта е валидна до 30.09.2020 г. и важи за нови и за рефинансирани ипотечни кредити.


*Пример 1: Ипотечен кредит, в размер на 210 000 лв. за срок от 35 години: месечна анюитетна вноска – 862.61 лв., брой на месечните погасителни вноски – 420, ГЛП 2.80%, ГПР 3.5794%, ГПР включва: 0.30% еднократна комисиона за определяне степента на кредитния риск, 150 лв. пазарна оценка, 1 лв. месечна такса за поддържане и обслужване на разплащателна сметка, застраховка „Живот“, имуществена застраховка. Обща сума, дължима от кредитополучателя –  365725.39 лв.

Пример 2: Ипотечен кредит, в размер на 100 000 лв. за срок от 25 години: месечна анюитетна вноска – 501.23 лв., брой на месечните погасителни вноски – 300, при нетен месечен доход в размер на 2 600 лв., ГЛП 2.80%, ГПР 3.6784%. ГПР включва: 0.30% еднократна комисиона за определяне степента на кредитния риск, 150 лв. пазарна оценка, 1 лв. месечна такса за поддържане и обслужване на разплащателна сметка, застраховка „Живот,“ имуществена застраховка. Обща сума, дължима от кредитополучателя – 152452.17 лв.

Стойностите, посочени в примерите, са към датата на сключване на договора за кредит и са валидни до последващата им промяна, съгласно условията на договора за кредит.