Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Ипотечен кредит за млади семейства


Помислете за мечтания от вас дом сега със супер предложението ни за ипотечен кредит за млади хора и семейства! 
 

Онлайн консултация

Ипотечен кредит за млади семейства

Покупката на собствено жилище е една от най-важните стъпки в живота на човек. Ние подкрепяме тези, които започват своя самостоятелен път сега.

Мечтата за собствено жилище е по-достъпна от всякога с ипотечен кредит от УниКредит Булбанк.

Млади двойки на възраст до 35 години, които живеят на семейни начала или имат сключен брак.

Знаем, че за хората, които са в първите години от своята кариера покупката на жилище е труден момент, свързан с обезпечаването на значителни средства за самоучастие и покриване на свързаните със сделката разходи.

Ето защо създадохме ипотечен кредит специално ориентиран към млади двойки и семейства. Той включва преференциални условия с минимални самоучастие и първоначални разходи, както и с възможност за дълъг срок на погасяване, съобразен с вашите предпочитания за месечна вноска.

Характеристики

Максимален размер на финансиране

Икона

до 100%* от оценката на имота (максимум до 250 000 евро)

Дълъг срок на кредита

Икона

до 35 години

Възможност за намалени вноски

Икона

през първата година с гратисен период по главницата до 12 месеца

Минимално самоучастие

5% от цената по предварителен договор

Възможност за данъчни преференции

Икона

за платените лихви през годината

Възраст на кредитоискателите

Икона

до 35 години


Всички отпуснати ипотечни кредити за млади семейства до 31.08.2024 г. ще бъдат освободени от първоначални такси и банката ще покрие нотариалните такси по сделката в размер до 1 500 лв. 

*Над 85% и до 100% включително от оценката на имота се финансира за покупка на жилища в следните градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе. Ако имотът не се намира в посочените градове са валидни стандартни условия за ипотечен кредит. Условията са валидни и при етапи на изграждане на сградата на Акт 14 и 15.

Предимства на кредита за млади двойки и семейства
 

Минимални разходи и самоучастие при покупката на жилището. Минимални разходи и самоучастие при покупката

Възможност за разсрочване на вноската през първата година Възможност за разсрочване на вноската през първата година

Дълъг срок на изплащане на кредита до 35 години Дълъг срок на изплащане на кредита до 35 години

Данъчни преференции и облекчения Данъчни преференции и облекчения 

Искате да научите повече информация относно ипотечния кредит за млади семейства? Попълнете кратка онлайн форма и експерт на банката ще се свърже с вас при първа възможност.
 

Онлайн консултация


Можете да получите информация и на телефон *2274 или като посетите
най-близкия клон на УниКредит Булбанк.

Често задавани въпроси

Максимално допустимият размер на кредита е  до 250 000 евро. В случай че стойността на имота е по-висока, ще е необходимо доплащане на разликата или със собствени средства, или чрез допълнително финансиране.

Данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва, ако са налице следните условия: Лицето да няма неплатени данъчни задължения; договорът за ипотечен кредит трябва да е сключен от данъчно задълженото лице и/или съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак; данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на ипотечния кредит; ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през годината. Данъчните облекчения се ползват само върху платените през годината лихви. Необходимо е да се подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като към декларацията се прилага справка от банката кредитор за размера на платените през годината лихви по ипотечен кредит за първите 100 000 лева от главницата.

Да. Ако получавате своя доход по сметка в друга банка, ще бъде необходимо да прехвърлите превода на работната си заплата към Ваша сметка в УниКредит Булбанк при сключването на договора за кредит.

Не, не е възможно. И двамата е необходимо да участват както в кредита, така и в договора за кредит за покупка на имот.

Да. Минималният необходим брутен доход на основния кредитоискател или на партньора трябва да е не по-малък от 2565 лв. 

Допълнителна полезна информация