Нагоре икона Бутон за връщане към началото

VISA Classic Shopping card

 • Безконтактна кредитна карта с функционалност за разсрочване на покупки над 50 лева на вноски до 36 месеца
 • Преференциална такса 0% такса при разсрочване на покупки на 3 вноски на ПОС терминал на УниКредит Булбанк или в Булбанк Мобайл.
 • Годишна такса Без такса обслужване за първата година при дигитално подписване на документите, след това, намалена на 25 лв.
 • Безплатна доставка заявете вашата карта с доставка до удобен адрес
 • Лесно е да платиш с телефона си Възможност за добавяне в Apple Wallet, Google Wallet и Дигитален портфейл за Huawei
заявете
VISA Classic Shopping card

VISA Classic Shopping card

Характеристики

VISA Classic Shopping Card e международна безконтактна кредитна карта с функционалност за разсрочване на покупки на вноски. С картата можете да разсрочите своя покупка на стойност над 100 лв. за 3, 6, 9, 10, 12, 18, 24 или 36 месеца. Разсрочването на покупка може да бъде направено:

 

 • По време на покупка на ПОС терминал на банката, ако същият има тази функционалност. При разсрочване на покупка, се начислява таксата за разсрочване съгласно тарифата на банката за физически лица и се изчислява като % от стойността на покупката според избрания брой вноски. Таксата се удържа от лимита заедно със стойността на покупката и се плаща на равни части с всяка месечна вноска. 
 • През Булбанк Мобайл или Булбанк Онлайн, след извършване на стандартна покупка на ПОС терминал от всяка една банка. Покупката може да бъде разсрочена в мобилното или онлайн банкиране в месеца, в който е осчетоводена.

Кредитен лимит

Икона

От 500 лв. до 10 000 лв.

Валута

Икона

Лева

Време за издаване

Икона

До 5 работни дни

Месечен лихвен процент

Икона

1.35% за плащания в търговски обекти, в интернет или при теглене на банкомат

Годишен процент на разходите

Икона

Пример: 17.46% при срок на погасяване 12 месеца, усвоен кредитен лимит от 1 000 лв., месечна вноска 9% от сумата на усвоения лимит и месечен лихвен процент 1.35%

Валидност на картата

Икона

4 години

Годишна такса

Икона

Промо 0 лв. за първата 1 година, след това, намалена на 25 лв.

Разсрочване

Икона

В момента на покупката на ПОС терминали на УниКредит Булбанк или в последствие в Булбанк Мобайл или Булбанк Онлайн в месеца на извършване и осчетоводяване на плащането

Минимална погасителна вноска

Икона

3% от кредитния лимит или общо текущо задължение

Гратисен период

Икона

До 45 дни за покупки на ПОС терминал

Дата на погасяване

Икона

От 1-во до 15-то число на месеца

Блокиране/ Активиране на карта

Икона

Сами управлявате статуса на своята карта през Булбанк Мобайл безплатно

24/7 център за обслужване

Икона

При въпроси и инциденти, свързани с вашата карта - 0700 184 84

Възможност за доставка на картата

Икона

До удобен адрес в България

Как мога да разсроча плащане?

Може да разсрочите Вашите плащания в момента на покупката в търговския обект на ПОС терминал на УниКредит Булбанк или в месеца на осчетоводяването и през Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн.

Какъв е срокът, в който мога да извърша разсрочване на покупка?

Покупка може да бъде разсрочена след отразяването и в Булбанк Мобайл или Булбанк Онлайн в рамките на счетоводния период.

Мога ли да разсроча покупка направена на ПОС терминал на друга банка?

Да, през Булбанк Онлайн или Булбанк Мобайл.

На какви периоди може да се разсрочи плащане?

При разсрочване на всяко едно плащане имате възможност да избирате между следните периоди: 3, 6, 9, 10, 12, 18, 24, 36 месеца.

Всички плащания ли мога да разсрочвам?

Можете да разсрочвате плащания извършени с VISA Classic Shopping Card на стойност над 100 лв.

Трансакции, които не подлежат на разсрочване са:

 • Теглене на банкомат
 • Cash back
 • Залагания
 • Операциите на терминално устройство ПОС в казино

Текст файл икона Тарифа

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Издаване и обслужване

Параметри

Стойност

Издаване

Без такса

Експресно издаване/преиздаване

25 евро

Преиздаване след изтичане срока на валидност

Без такса

Преиздаване преди изтичане срока на валидност

10 евро

Годишна такса за обслужване на основна карта

25 евро

Годишна такса за обслужване на допълнителна карта

18 евро

Промяна параметри по карта

5 евро

Допълнителна карта

Не

Преференции и пакетни програми

Програма PLUS

Трансакционни такси

Параметри

Стойност

Плащане в търговски обекти и в интернет, в България

Без такса

Плащане в търговски обекти и в интернет, в чужбина

0.50 лв.

Теглене на пари в брой от банкомат:

на банката

1,50% + 1.50 евро

на друга банка в България

2,50% + 3.50  евро

в чужбина

3% + 4 евро

Проверка на салдо на банкомат в България

0.50 лв.

Трансакции в системите ePay.bg/B-pay

Без такса

Теглене на пари в брой чрез ПОС терминал:

в клон на банката

1% + 3 евро

на друга банка в България

2,50% + 3.5 евро

в чужбина

3% + 4 евро

При извършване на операция с банкова карта на реално или виртуално устройство в чужбина във валута, различна от валутата на картовата сметка, сумата на трансакцията се конвертира в сума за изпращане на финансовото представяне на извършената операция от банката, обслужваща търговеца, приел плащането, към банката издател на картата, по обменен курс на Международната картова организация (МКО), VISA или Mastercard, прилаган за деня на изпращане. УниКредит Булбанк АД осчетоводява трансакцията по сметката на клиента, като изпратената сума, задължаваща сметката на клиента, се конвертира в сума във валутата на сметката по съответния курс купува/продава на УниКредит Булбанк АД, прилаган в деня на осчетоводяване на трансакцията (който може да се различава от деня на изпращане на плащането). Валутата на сумата на изпратената операция е щатски долари (за плащания извършени в долари) и евро (за всички останали плащания). УниКредит Булбанк АД не прилага допълнителни комисиони при превалутиране на трансакциите, извършени с банкови карти.

Трансакционни лимити

Параметри

Стойност

Плащане на ПОС терминал в търговски обект

11 000 лв. за 1 трансакция

11 000 лв. за 24 часа

30 000 лв. за 7 дни

Теглене в брой от банкомат и на ПОС в банков клон в България

4 000 лв. за 1 трансакция

6 000 лв. за 24 часа 

15 000 лв. за 7 дни

Теглене в брой от банкомат и на ПОС в банков клон в чужбина

2 000 лв. за 1 трансакция

4 000 лв. за 24 часа 

10 000 лв. за 7 дни

Общ брой плащания за период

40 бр. за 24 часа

100 бр. за 7 дни

Доставка и активация

Имате възможност да изберете как да получите и активирате своята VISA Classic Shopping card:

 

Получаване на картата във филиал на банката и активиране на банкомат*

 

 1. Пригответе ПИН плика си и поставете картата в банкомата.
 2. Изберете меню „Други услуги“.
 3. Изберете „Управление на ПИН“, след което „Смяна на ПИН“.
 4. Въведете първоначалния си ПИН от плика.
 5. Въведете и потвърдете новия си ПИН.
 6. Запомнете новия си ПИН и унищожете плика.
 7. Готово! Картата ви вече е активна.

Вижте повече

*Можете да я активирате сами като смените първоначалният си ПИН код на банкомат на УниКредит Булбанк или всички други банкомати с логото на БОРИКА АД.

Получаване на карта на адрес и активиране с електронен ПИН

 

 1. Влезте в Булбанк Мобайл.
 2. Открийте неактивната картата в сиво и сравнете последните 4 цифри.
 3. Изберете опцията „Активиране на карта“.
 4. Въведете индивидуалния верификационен код от придружителното писмо.
 5. Запомнете визуализирания на екрана ПИН за своята карта.
 6. Готово! Картата ви вече е активна.

Приложение на картата

 • Плащате безконтактно на ПОС терминал, без въвеждане на ПИН за суми до 100 лева в страната.
 • Събирате точки и плащате с тях в търговски обекти включени в програма PLUS.
 • Резервирате коли под наем, самолетни билети и хотели.
 • Плащате разнообразни стоки и услуги в интернет.

 • Теглите пари в брой от банкомат и от ПОС терминал в банков клон.
 • Плащате сметки и услуги от банкомат в България чрез системата B-Pay.
 • Cash M превод – можете да наредите или получите превод на всеки един банкомат на банката мигновено.

 

Кандидатстване

Необходими документи и условия

 • Лична карта на клиента
 • Съгласие за обработка на лични данни и декларация за информираност относно правата на клиента. 
 • Дееспособен български гражданин от 18 до 64 годишна възраст.

Заявете вашата VISA Classic Shopping Card

Oнлайн

Попълнете онлайн формата за заявка и наш консултант ще се свърже с вас.

Заявете


В клон на банката

Заявете картата във всеки клон на банката.


Чрез Центъра за контакт с клиенти на УКФ

На телефон 0700 116 60

Програма PLUS 

Програма PLUS е специално създадена за индивидуални клиенти, ползващи кредитни и дебитни банкови карти. С участието си в програмата автоматично трупате точки при покупка с банкова карта в обект на наши партньори. 

Натрупаните точки може да използвате за покупка на стоки и услуги в цялата ни партньорската мрежа. 
Разгледайте всички актуални кампании на нашите партньори

Съвети за сигурност

Погрижете се за финансовата си сигурност, като спазвате няколко основни правила, когато използвате картата си.

Допълнителни услуги към карти

Други предложения за кредитни карти