Депозити

Депозити, съобразени с вашите планове - избирате срок на спестяване и валута в лева, евро, щатски долара, британски лири или швейцарски франкове.

Стандартен срочен депозит

Влагате свободните си парични средства в лева или чужда валута за предварително договорен срок с лихва според сумата, срока и валутата на депозита.


Срок От 1 седмица до 24 месеца
Валута
 • BGN
 • EUR
 • USD
 • GBP
 • CHF
Мин. размер
 • 50 BGN
 • 100 EUR
 • 100 USD
 • 100 GBP
 • 150 CHF
Лихва Избирате как да разполагате с лихвата.

Съвместен срочен депозит

Постигнете по-висока доходност като откриете съвместен срочен депозит с лихва, по-висока от тази на спестовните и разплащателни сметки.


Срок 6, 12, 24 месеца
Валута
 • BGN
 • EUR
 • USD
 • GBP
 • CHF
Мин. размер
 • 50 BGN
 • 100 EUR
 • 100 USD
 • 100 GBP
 • 150 CHF
Лихва Титулярите избират как да разполагат с лихвата.

Детски срочен депозит

Отделете средства за бъдещето на детето си и ги увеличете с детски срочен депозит в национална или чужда валута.


Срок От 1 седмица до 24 месеца
Валута
 • BGN
 • EUR
 • USD
 • GBP
 • CHF
Мин. размер
 • 50 BGN
 • 100 EUR
 • 100 USD
 • 100 GBP
 • 150 CHF
Лихва Лихвата се изплаща на датата на падеж или при закриване на депозита.
Опериране Всяко лице, различно от вложителя, може да внася суми по влога

Депозит „Флекси“

Със срочен депозит „Флекси“ можете да ползвате част от средствата си, като получавате по-висока лихва от тази по разплащателна сметка.


Срок 1, 3, 6, 12 и 24 месеца
Валута
 • BGN
 • EUR
 • USD
Мин. размер
 • 2000 BGN
 • 1000 EUR
 • 1000 USD
Лихва Лихвеният процент е значително по-висок, отколкото по разплащателна сметка
Опериране Теглите и правите преводи по време на срока на депозита

Депозит „Подръка“

Разполагайте по всяко време с парите по депозита си, без да губите от начислената лихва - с депозит “Подръка”.


Срок 6 месеца
Валута
 • BGN
 • EUR
 • USD
Мин. размер
 • 2000 BGN
 • 1000 EUR
 • 1000 USD
Лихва Дължимата към клиента лихва се изплаща в края на периода, за който е сключен договора за депозит
Опериране Довнасяне или превеждане на допълнителни суми по време на срока

Депозит „Donna“

Специален срочен депозит, предназначен за дами. Спечелете повече от спестяванията си, докато се грижите за вашето дете.


Срок 6 месеца
Валута
 • EUR
 • USD
Мин. размер
 • 1000 EUR
 • 1000 USD
Лихва Лихвеният процент се увеличава с 0.25% до навършване на 3-годишна възраст на вашето дете.

Булбанк Мобайл

Инсталирайте банката в телефона си!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл