Депозити

Депозити, съобразени с вашите планове - избирате срок на спестяване и валута в лева, евро, щатски долара, британски лири или швейцарски франкове.

Стандартен срочен депозит

Влагате свободните си парични средства в лева или чужда валута за предварително договорен срок с лихва според сумата, срока и валутата на депозита.


Срок От 1 месец до 24 месеца
Валута
 • BGN
 • EUR
 • USD
 • GBP
 • CHF
Мин. размер
 • 50 BGN
 • 100 EUR
 • 100 USD
 • 100 GBP
 • 150 CHF
Лихва Избирате как да разполагате с лихвата.

Съвместен срочен депозит

Постигнете по-висока доходност като откриете съвместен срочен депозит с лихва, по-висока от тази на спестовните и разплащателни сметки.


Срок 6, 12, 24 месеца
Валута
 • BGN
 • EUR
 • USD
 • GBP
 • CHF
Мин. размер
 • 50 BGN
 • 100 EUR
 • 100 USD
 • 100 GBP
 • 150 CHF
Лихва Титулярите избират как да разполагат с лихвата.

Детски срочен депозит

Отделете средства за бъдещето на детето си и ги увеличете с детски срочен депозит в национална или чужда валута.


Срок От 1 седмица до 24 месеца
Валута
 • BGN
 • EUR
 • USD
 • GBP
 • CHF
Мин. размер
 • 50 BGN
 • 100 EUR
 • 100 USD
 • 100 GBP
 • 150 CHF
Лихва Лихвата се изплаща на датата на падеж или при закриване на депозита.
Опериране Всяко лице, различно от вложителя, може да внася суми по влога

Булбанк Мобайл

Инсталирайте банката в телефона си!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл