Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховка „Живот“ - Unit Linked

Осигурете бъдещето като се доверите на професионално управление на средствата си с Unit Linked — застраховка „Живот”. Внесените през периода на застраховката премии се инвестират в предварително избрани от клиента инвестиционни кошници от фондове Amundi Group.

 • Лична инвестиция, при която сами решавате, къде да бъдат инвестирани вашите средства
 • Защита срещу непредвидени събития за дълъг период от време
 • Възможност за данъчни преференции
 • Избор на застрахователната сума

 • Възможност за предсрочно използване на част от натрупаните средства (частичен откуп)

Запитване

Застраховка „Живот“ - Unit Linked

Покритие

 • Смърт от злополука

 • Временна нетрудоспособност

 • Болничен престой

 • Разход за лекарства и консумативи

Характеристики

Срок

Икона

От 10 до 20 години

Валута

Икона

Евро или щатски долари

Застрахователна сума

Икона
 • Минималната сума, която ще се изплати при смърт на застрахования през срока на застраховката.
 • Определя се от договорителя в евро или щатски долари  в зависимост от възрастта на застрахования и от размера на основната годишна или еднократна премия.

При изтичане срока на застраховката Алианц ви изплаща стойността на личната сметка на застраховката (инвестицията в Amundi Group, изчислена по цени на датата, следваща датата на изтичане срока на застраховката).

Минимална застрахователна премия

Икона
 • 1000 евро/щатски долара при еднократна вноска
 • 240 евро/щатски долара при годишна вноска
 • 20 евро/щатски долара при месечна вноска
 • 100 евро/щастски долара при извънредни вноски

Доход от инвестицията/допълнителна лихва

Формира се от представянето на 6 активно управлявани от Amundi Asset Management кошници. Застрахователните премии се инвестират по избор на договорителя в 6 инвестиционни програми:

 • Консервативна програма в евро и щатски долари
 • Балансирана програма в евро и щатски долари
 • Динамична програма в евро и щатски долари

Инвестиране на допълнителни средства

Икона

Клиентът има право да променя портфейла на инвестицията с изрично нареждане по всяко време (извънредни премии).

Условия след изтичане на застраховката

Икона

При изтичане срока на застраховката, Алианц изкупува обратно единиците от портфейла и изплаща сумата на клиента (може и на разсрочено плащане).

Сключване на застраховката

Unite Linked — застраховка „Живот“ може да сключи всяко лице на възраст от 14 до 60 години. 

Посетете най-удобния за вас клон на УниКредит Булбанк, за да получите повече информация, или изпратете запитване.

Необходими документи

 • Заявление за сключване на застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд и здравна декларация към него 
 • Финансов въпросник (само при полици на стойност над 60 хил. лв. или 30 хил.щатски долара/евро) 
 • Медицински изследвания – изискват се за сключване на застраховка над определени застрахователни суми 
 • Декларация за произход на средствата – изисква се при повече от 30 000 лева обща сума на дължимите през целия срок застрахователни премии.
 • Застрахователна полица

Предсрочно прекратяване

Договорителят има право да прекрати предсрочно застрахователния договор, като получи откупната стойност на застраховката, ако застраховката има право на откуп.

Застрахователят (Алианц България Живот) има право да прекрати действието на договора съгласно Общите условия.