Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Стандартна спестовна сметка

Разполагайте с достатъчно средства, докато спестявате. Стандартната спестовна сметка гарантира сигурност на вложенията ви.

  • Разполагате със средствата по сметката по всяко време без ограничение и без наказателна лихва.
  • Имате достъп до средствата по спестовната ви сметка от всеки клон на УниКредит Булбанк в страната.

Стандартна спестовна сметка

Характеристики

Операции със сметката

Икона

Няма ограничения за внасяне на средства по сметката.

Възможност да откриете сметката през Булбанк Онлайн и да управлявате средствата си чрез онлайн и мобилно банкиране.

При необходимост от средства банката предоставя ползване на кредит срещу обезпечение средствата по спестовната сметка.

Откриване на сметката

Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на документ за самоличност.

От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти

Допълнителни продукти