Стандартна спестовна сметка

Разполагайте с достатъчно средства, докато спестявате. Стандартната спестовна сметка гарантира сигурност на вложението ви и дава възможности за висока доходност.

  • Разполагате със средствата по сметката по всяко време без ограничение и без наказателна лихва.
  • Имате достъп до средствата по спестовната ви сметка от всеки клон на УниКредит Булбанк в страната.

Характеристики

Операции със сметката

Няма ограничения за внасяне на средства по сметката.

Възможност да откриете сметката през Булбанк Онлайн и да управлявате средствата си чрез онлайн и мобилно банкиране.

При необходимост от средства банката предоставя ползване на кредит срещу обезпечение средствата по спестовната сметка.

Лихва

Лихвата може да се превежда по посочена от титуляря друга разплащателна или спестовна сметка в банката, която може да е с титуляр трето лице.

Откриване на сметката

Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на документ за самоличност.

От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти

Допълнителни продукти

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл