Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Разплащателни сметки в различни валути

УниКредит Булбанк открива и води разплащателни сметки в левове и чуждестранна валута (EUR, USD, CHF, GBP) на пълнолетни български и чуждестранни граждани.

Разплащателни сметки в различни валути

Стандартна разплащателна сметка

УниКредит Булбанк открива и води разплащателни сметки в левa и чуждестранна валута на пълнолетни български и чуждестранни граждани.

Съвместна разплащателна сметка

Открийте съвместна разплащателна сметка в левове и чуждестранна валута с УниКредит Булбанк на български и чуждестранни граждани!

Платежна сметка за основни операции

Платежна сметка за извършване на основни операции в лева с международна дебитна карта Mastercard.

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече за Булбанк Мобайл

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл