Съвместен срочен депозит

Постигнете по-висока доходност като откриете съвместен срочен депозит с лихва, по-висока от тази на спестовните и разплащателни сметки. 

  • Получавате по-висока лихва от тази по разплащателни и спестовни сметки, в зависимост от валутата, срока и сумата на депозита.
  • Допълнителни вноски могат да се правят от всички титуляри през периода на депозита.
  • Всички титуляри имат право да се разпореждат със средствата по депозита съвместно.
  • Операции по срочния депозит могат да се извършват от всеки клон на УниКредит Булбанк.

Характеристики

Срок

6 месеца, 12 месеца и 24 месеца

Минимална сума за откриване

50 лева, 100 евро/щатски долара/британски лири или 150 швейцарски франка.

Ако очаквате предстоящи преводи и постъпления по съвместния депозит, можете да откриете 1 месечен срочен депозит с нулево салдо за срок от 30 дни.

Лихва

Титулярите избират как да разполагат с лихвата, като могат да:

  • Оставят лихвата да се натрупва към настоящия депозит
  • Изтеглят лихвата на дата на падеж
  • Прехвърлят лихвата по друга сметка в банката, т. ч. и на името на трето лице

Условия и документи

Необходими документи

  • Искане за съвместен депозит
  • Договор за съвместен срочен депозит по образец

Тарифа

Лихвен бюлетин

Откриване на депозита

Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на лична карта.

От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Изтеглете безплатно

Булбанк Мобайл

Открийте сметка, управлявайте средствата си и банкирайте изгодно изцяло през телефона си, без да посещавате клон.

Научете повече