Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Потребителски кредит

 • Лихва от 4.44%* за суми над 40 000 лв.
 • Без такса за разглеждане на кредита
 • Бърз отговор до няколко минути
 • Лихвен процент плаващ лихвен процент

ЗАЯВЕТЕ

Потребителски кредит

Характеристики

Срок

Икона

От минимум 3 до максимум 120 месеца

Валута

Икона

Лева

Минимален размер

Икона

500 лв.

Максимален размер

Икона

75 000 лв.

Вид лихвен процент

Икона

По избор на кредитоискателя:

 • Фиксиран за целия период на кредита

 • Променлив - формира се от референтен лихвен индекс (ИСДД) плюс надбавка

Лихвени условия

Икона

Ценовите параметри са съобразени спрямо:

 • Размера на кредита
 • Наличие на превод на работна заплата в УниКредит Булбанк

Възможност за сключване на застраховка

Икона

със застрахователна компания партньор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг

Такси и комисиони

Икона

Без такса

Потребителският кредит се предоставя от УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ ЕАД. Размерът на месечната вноска зависи от датата на усвояване на кредита и избраната падежна дата.

*Лихва 4.44% е за плаващ лихвен процент валиден при следните условия: За кредити над 40 000 лв., превод на работна заплата, застраховка и дигитално подписване на документите и брутен осигурителен доход равен или над максималния осигурителен праг от 3 750 лв. Валидност на офертата до 31.07.2024 г.

Пример: Потребителски кредит в размер на 42 000 лв. за 84 месеца и без такса за разглеждане. Месечна вноска 603.65 лв. при плаващ ГЛП 4.44%, ГПР 5.94% и при наличие на превод на работна заплата и дигитално подписване на договора за кредит.

Обща дължима сума в края на периода на кредита е 50 706.91 лв. с включена застраховка "Кредитна Протекция Пакет А" на обща стойност 1 827.84 лв. за целия срок на кредита. Месечна премия по застраховката – 21.76 лв., която е включена в месечната вноска. Застраховката по кредита не е със задължителен характер и се предоставя допълнително по избор на клиента. В случай че към потребителския кредит няма включена застраховка, се прилагат други условия по кредита. Лихвеният процент се определя спрямо метода на подписване и наличието на застраховка по кредита.

Как да кандидатствате?

CL-screen-29-08-2023-bg.png

 

 

 1. Ако нямате сметка в УниКредит Булбанк, свалете приложението Булбанк Мобайл и станете наш клиент изцяло дигитално.
 2. Активирайте мобилното приложение и влезте в меню "Заяви".
 3. Следвайте стъпките в приложението и подпишете през него договора за кредит.

Можете да кандидатствате за потребителски кредит и на *2274 или в удобен филиал на УниКредит Булбанк.

Необходими документи

 • Само лична карта*

*УниКредит Кънсюмър Файненсинг си запазва правото за изискване на допълнителни документи


Допълнителна информация

Лихвена методология

Пазарни индекси

Често задавани въпроси

 

Потребителският кредит е форма на заем, разсрочено плащане и всяка друга подобна форма на улеснение за плащане за продължителен период от време, при които потребителят заплаща стойността на услугите чрез извършването на периодични вноски през целия период на тяхното предоставяне.

Клиентът трябва да бъде на възраст между 18 и 75 г. в края на договора за потребителски кредит, да има доказуем доход в България и валиден документ за самоличност.

Това е процес, при който се преразглеждат условията по текущ договор за кредит с цел промяна и актуализация на тези условия.

Към момента на кандидатстване не се изисква въвеждане на поръчител по кредита.

Това е национален информационен регистър намиращ се и поддържан от Българска Народна Банка, в който са вписани всички кредити теглени от фирми и частни лица в България. Всяка банка, небанкова и финансова институция у нас е задължена да подава ежемесечно информация към ЦКР за всичките отпуснати, просрочени или погасени кредити на своите клиентите/платци. В ЦКР е записано всичко свързано с кредитите – размер на активно задължение, статус на плащане на вноските – редовно погасени или не, кога задължението е погасено изцяло и дали има забавяне в плащането.

Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.

При наличие на превод на работна заплата в УниКредит Булбанк, ще ползвате по-нисък лихвен процент по кредита. Преводът на работна заплата не е със задължителен характер, но ако имате такъв ще се възползвате от най-изгодните условия за потребителски кредит, които УниКредит Булбанк предлага.

При потребителски кредити с плаващ годишен лихвен процент няма такса за предсрочно погасяване. При кредити с фиксиран годишен лихвен процент, клиентът заплаща такса за предсрочно погасяване, която е 0.5% от остатъчния дълг по кредита, ако от него остава по-малко от една година до приключването му и 1% от остатъчния дълг по кредита, ако от него остава повече от една година до приключването му.