Нагоре икона Бутон за връщане към началото

UniCredit Shopping Card

 • Безконтактна кредитна карта с функционалност за разсрочване на покупки над 50 лева на вноски до 36 месеца
 • Преференциална такса 0% такса при разсрочване на покупки на 3 вноски на ПОС терминал на УниКредит Булбанк или в Булбанк Мобайл.
 • Годишна такса Без такса обслужване за първата година при дигитално подписване на документите, след това, намалена на 25 лв.
 • Безплатна доставка заявете вашата карта с доставка до удобен адрес
 • Лесно е да платиш с телефона си Възможност за добавяне в Apple Wallet, Google Wallet и Дигитален портфейл за Huawei
заявете
UniCredit Shopping Card
Научете повече

UniCredit Shopping Card

Как работи?

Използвате вашата UniCredit Shopping Card много лесно и удобно за разсрочване на покупки в търговски обекти и интернет на равни месечни вноски.

Когато изберете разсрочване на 3 вноски на ПОС терминал на УниКредит Булбанк или директно през Булбанк Мобайл, плащате 0% такса.

Пример: разполагате с 1000 лева кредитен лимит по вашата UniCredit Shopping Card и правите 3 покупки в месеца, които разсрочвате за различни периоди.

 

Ингографика Shopping card

Инфографика Shopping card

Инфографика Shopping card

Инфографика Shopping card

 

При плащане на общия размер на всички дължими месечни вноски от вашите разсрочени покупки, лихви по тях не се начисляват.

*При покупка за 120 лв., разсрочена на 3 вноски на ПОС терминал на УниКредит Булбанк или в Булбанк Мобайл при 0% такса за разсрочване, месечната вноска е 40 лв. от общата дължима сума в размер на 120 лв. и ГЛП 0%, ГПР 0% при условие, че покупката се погаси на договорените 3 вноски

**Покупка 2: При покупка за 240 лв., разсрочена на 6 вноски на ПОС терминал на УниКредит Булбанк или в Булбанк Мобайл при 6% такса за разсрочване, месечната вноска е 42.40 лв. от общата дължима сума в размер на 254.40 лв. и ГЛП 0%, ГПР 23.42% при условие, че покупката се погаси на договорените 6 вноски.

***Покупка 3: При покупка за 360 лв., разсрочена на 12 вноски на ПОС терминал на УниКредит Булбанк или в Булбанк Мобайл при 12% такса за разсрочване, месечната вноска е 33.60 лв. от общата дължима сума в размер на 403.20 лв. и ГЛП 0%, ГПР 28.46% при условие, че покупката се погаси на договорените 12 вноски.

Вижте списък с търговците, при които може да разсрочвате покупките си на ПОС терминал.

 

ЗАЯВЕТЕ

вашата UniCredit Shopping Card още сега!

Характеристики

Кредитен лимит

Икона

От 500 лв. до 10 000 лв.

Валута

Икона

Лева

Време за издаване

Икона

До 5 работни дни

Месечен лихвен процент

Икона

1.35% за плащания в търговски обекти, в интернет или при теглене на банкомат

Годишен процент на разходите

Икона

Пример: 17.46% при срок на погасяване 12 месеца, усвоен кредитен лимит от 1 000 лв., месечна вноска 9% от сумата на усвоения лимит и месечен лихвен процент 1.35%

Валидност на картата

Икона

4 години

Годишна такса

Икона

Промо 0 лв. за първата 1 година, след това, намалена на 25 лв.

Разсрочване

Икона

В момента на покупката на ПОС терминали на УниКредит Булбанк или в последствие в Булбанк Мобайл или Булбанк Онлайн в месеца на извършване и осчетоводяване на плащането

Минимална погасителна вноска

Икона

3% от кредитния лимит или общо текущо задължение

Гратисен период

Икона

До 45 дни за покупки на ПОС терминал

Дата на погасяване

Икона

От 1-во до 15-то число на месеца

Заключване/ Отключване на карта

Икона

Сами управлявате статуса на своята карта през Булбанк Мобайл безплатно

24/7 център за обслужване

Икона

При въпроси и инциденти, свързани с вашата карта - 0700 184 84

Възможност за доставка на картата

Икона

До удобен адрес в България

Кредитният лимит се предоставя от УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ ЕАД, дъщерна компания на УниКредит Булбанк.

Как мога да разсроча плащане и за какъв срок?

1. По време на покупка на ПОС терминал на банката, ако същият има тази функционалност. При разсрочване на покупка за 3 месеца се възползвате от преференциална такса – 0%, а за всички останали периоди се начислява такса за разсрочване съгласно Тарифата на Банката за физически лица и се изчислява като % от стойността на покупката според избрания брой вноски. Таксата се удържа от лимита заедно със стойността на покупката и се плаща на равни части с всяка месечна вноска. Вижте списъка с търговци, при който може да се разсрочват покупки на ПОС терминал.

2. През Булбанк Мобайл или Булбанк онлайн, след извършване на покупка на ПОС терминал от всяка една банка. Покупката може да бъде разсрочена само в месеца, в който е осчетоводена.

На какви периоди може да се разсрочи плащане?

При разсрочване на всяко едно плащане имате възможност да избирате между следните периоди: 3, 6, 9, 10, 12, 18, 24, 36 месеца.

Всички плащания ли мога да разсрочвам?

Можете да разсрочвате плащания извършени с UniCredit Shopping Card на стойност над 50 лв.

Трансакции, които не подлежат на разсрочване са:

 • Теглене на банкомат
 • Cash back
 • Залагания
 • Операциите на терминално устройство ПОС в казино

Какви извлечения и известия мога да получа?

1. Безплатно месечно извлечение по e-mail

2. Безплатни напомнящи SMS-и  преди датата на издължаване за дължима сума

Как мога да погася задълженията си?

1. Директен дебит - автоматично погасяване от друга сметка на минимална погасителна вноска или на общо текущо задължение по кредитната карта 

2. Мобилно или онлайн банкиране – сами погасявате задължението по кредитната карта

3. Вноска на банкомат - в брой по кредитната карта 

4. По сметка на каса в банков клон

Как мога да използвам картата?

 • Безконтактно плащане на ПОС до 100 лева в страната без въвеждане на ПИН
 • Плащате разнообразни стоки и услуги в интернет
 • Резервирате хотели, самолетни билети и коли под наем
 • Плащате сметки и услуги на АТМ през B-pay
 • Cash M превод
 • Теглене на пари в брой

Как мога да активирам картата?

1. При получаване на карта във филиал на банката:

На АТМ на Банката поставяте картата и избирате меню „Други услуги“ след това„Управление на ПИН“ и „Смяна на ПИН“. Въвеждате ПИН-а, от плика, а след това 2 пътиновия ПИН след избор на „Потвърди“ картата Ви вече е активна.

2. При получаване на картата с доставка до адрес:

Влизате в Булбанк Мобайл, откривате неактивната карта и избирате опция „Активиране на карта“. Въвеждате верификационния код от придружителното писмо и на екрана ще се визуализира ПИН-а, картата Ви вече е активна.

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 


При извършване на операция с банкова карта на реално или виртуално устройство в чужбина във валута, различна от валутата на картовата сметка, сумата на трансакцията се конвертира в сума за изпращане на финансовото представяне на извършената операция от банката, обслужваща търговеца, приел плащането, към банката издател на картата, по обменен курс на Международната картова организация (МКО), VISA или Mastercard, прилаган за деня на изпращане. УниКредит Булбанк АД осчетоводява трансакцията по сметката на клиента, като изпратената сума, задължаваща сметката на клиента, се конвертира в сума във валутата на сметката по съответния курс купува/продава на УниКредит Булбанк АД, прилаган в деня на осчетоводяване на трансакцията (който може да се различава от деня на изпращане на плащането). Валутата на сумата на изпратената операция е щатски долари (за плащания извършени в долари) и евро (за всички останали плащания). УниКредит Булбанк АД не прилага допълнителни комисиони при превалутиране на трансакциите, извършени с банкови карти.

Кандидатстване

Онлайн

Попълнете онлайн формата за заявка и наш консултант ще се свърже с вас.

Заявете

Свържете се с нас

на телефон 0700 116 60

Заповядайте в клон на банката

Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк.

Съвети за сигурност

Погрижете се за финансовата си сигурност, като спазвате няколко основни правила, когато използвате картата си.