Специални сметки

Специалните сметки в УниКредит Булбанк дават разнообразни възможности. Изберете сметка под условие или дарителска сметка с благотворителна цел.

Сметка под условие

УниКредит Булбанк предлага специални сметки в левове и чуждестранна валута (EUR, USD, CHF, GBP) на пълнолетни български и чуждестранни граждани.

Дарителска сметка с благотворителна цел

Дарителската сметка е предназначена за набиране на средства за осъществяване на определена благотворителна цел.

Дарителска сметка с благотворителна цел с титуляр малолетно или непълнолетно лице

Дарителска сметка с титуляр малолетно или непълнолетно лице, предназначена за набиране на средства за осъществяване на определена благотворителна цел.