Специални сметки

Специалните сметки в УниКредит Булбанк дават разнообразни възможности. Изберете сметка под условие или дарителска сметка с благотворителна цел.

Сметка под условие

УниКредит Булбанк предлага специални сметки в левове и чуждестранна валута (EUR, USD, CHF, GBP) на пълнолетни български и чуждестранни граждани.

Сметка с благотворителна цел

Дарителската сметка е предназначена за набиране на средства за осъществяване на определена благотворителна цел.

Сметка с благотворителна цел за малолетно или непълнолетно лице

Сметка за малолетно или непълнолетно лице, предназначена за набиране на средства за осъществяване на определена благотворителна цел.

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Активирайте безплатно

Булбанк Мобайл

Мобилното банкиране ви осигурява бързина и удобство.

Научете повече