Сметка под условие

Улеснете сключването на сделки между физически лица със сметка под специално условие от УниКредит Булбанк.

  • Сметката може да се използва при осъществяване на сделки между клиенти физически лица.
  • Банката следи за изпълнението на уговорените в договора условия между влогодателя и титуляря.

Характеристики

Срок

Безсрочна

Валута

Откривате вашата разплащателна сметка в лева, евро, щатски долари, британски лири или швейцарски франкове.

Минимална сума за откриване

Можете да откриете сметката с нулево салдо за срок от 30 дни.

Минимален размер

50 лева, 25  евро/щатски долара/британски лири/швейцарски франка.

Операции със сметката

Операциите са разрешени при спазване на поставените условия.

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл