Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Други сметки със специално предназначение

Специалните сметки в УниКредит Булбанк дават разнообразни възможности. Изберете сметка под условие или дарителска сметка с благотворителна цел.

Други сметки със специално предназначение

Сметка под условие

Улеснете сключването на сделки със сметка под специално условие в левa и чуждестранна валута (EUR, USD, CHF, GBP) от УниКредит Булбанк.

Сметка с благотворителна цел

Дарителската сметка е предназначена за набиране на средства за осъществяване на определена благотворителна цел.