Новини

От форума на EБВР 2018: Иновациите се правят в диалог с клиента

Директорът на Корпоративно банкиране за ЦИЕ на УниКредит Андреа Диаманти: Иновациите се правят в диалог с клиента

Директор ИТ на УниКредит Булбанк Пепа Колева: Пълна дигитализация без компромис с ИТ сигурността

УниКредит Булбанк поднови успешно своите сървъри, сторидж системи и комуникационна инфраструктура, за да отговори на нарастващия брой клиенти и операции, и увеличаващите се бази данни.