Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Детска спестовна сметка

Инвестирайте в бъдещето на вашето дете с детска спестовна сметка без такса поддръжка.

  • Можете да откриете сметката в лева, евро, щатски долари, британски лири или швейцарски франкове.
  • Без такса за поддръжка.

Детска спестовна сметка

Характеристики

Лихва

Икона

Лихвата се изплаща веднъж годишно на 31 декември или при закриване на сметката.

Титуляр

Титуляр на влога е малолетно/непълнолетно лице до 18 години.

Вложител

Вложител е пълнолетно лице, откриващо влога, без изискване за роднинска връзка. След откриване на сметката други лица, различни от вложителя, могат да внасят суми по влога.

Операции със сметката

Икона

Разпореждане със суми от сметката може да се извършва от законните представители с разрешение на районния съд.

При навършване на пълнолетие

При навършване на пълнолетие на титуляря, банката преоформя детската спестовна сметка в стандартна спестовна сметка, съгласно действащите в момента на преоформянето условия, приложими за този продукт съгласно Лихвен бюлетин и Тарифа за физически лица.

Условия и документи

Необходими документи

  • Акт за раждане на детето
  • Документ за самоличност на вложителя
  • Искане за откриване на детска спестовна сметка
  • Договор за детска спестовна сметка по образец

Диаграма икона Лихвен бюлетин

Тарифи и общи условия