Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Спестовен план за дете „Инвестирай в бъдещето на децата си“

Всеки се стреми да даде на децата си силен старт и добра основа за бъдеще, изпълнено с възможности. Важно е да им осигурим добро образование, а защо не и начален капитал, с който да стъпят в истинския живот. 

Безплатна консултация

Спестовен план за дете „Инвестирай в бъдещето на децата си“

Какво представлява Спестовен план за дете?

Специално разработен детски спестовен план, който съчетава спестявания и инвестиции в едно. Средствата се инвестират месечно във взаимни фондове Amundi, с възможност за постигане на добра доходност при минимален риск чрез закупуване на дялове на различна цена.

Характеристики и как работи?

Спестовният план в полза на дете се сключва от законен представител, родител или настойник на името на малолетно лице. Средствата се инвестират автоматично и на предварително избрана дата от сметка на законния представител в полза на малолетното лице.

 

  • Минимална сума на месец 20 EUR/USD
  • 100 % отстъпка от входяща такса
  • Възстановяване на еднократна сума от страна на Банката до 30 EUR/USD
  • Възраст на детето при сключване от 1 до 14 годишна възраст
  • Срок на спестовния план до навършване на пълнолетие на детето

Какви са предимствата?

Продуктът дава възможност да инвестирате във фондове от най-голямото дружество за управление на активи в Европа Amundi Asset Management, като вие определяте сумата, която ще заделяте месечно. Сред предимствата на Спестовния план за дете са:

 

1. Алтернатива за дългосрочно спестяване на детските спестовни сметки

3. Прозрачност при управлението на инвестициите и балансиран риск при потенциал за доходност

6. Инвестиране на малка сума всеки месец във водещи световни компании

 

2. Автоматичен превод от вашата сметка на определена от вас дата по спестовния план

4. Възможност за постигане на добра доходност при минимален риск чрез закупуване на дялове във взаимни фондове Amundi на различна цена

5. Професионално управление на инвестираните средства

Как можете да заявите Спестовен план за дете "Инвестирай в бъдещето на децата си"

Можете да се възползвате от безплатна дистанционна консултация с експерт на банката. За да откриете спестовен план за дете е необходимо да посетите банков клон на УниКредит Булбанк.

Често задавани въпроси

Взаимните фондове са най-широко използваната форма на спестяване и инвестиране в света. Инвеститорите имат достъп до световните финансови пазари и участващите в тях компании. Сред  основните предимства на взаимните фондове са:

  • прозрачност  и професионално управление  на инвестициите
  • диверсификация на риска
  • достъп до вашите средства при необходимост

Децата могат да разполагат със средствата при навършване на 18-годишна възраст.

Преди навършване на пълнолетие на детето, средствата могат да се ползват от законния представител единствено чрез предоставяне на решение от районен съд по реда на Семейния кодекс.


piggy-bank.png

Наръчник "Моите спестявания"

Независимо в кой етап от живота се намирате, спестяването на средства винаги звучи като добра идея. Ето няколко изпробвани практики за по-бързо и лесно поддържане на спестовна сметка.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ